Životné poistenie.

Životné poistenie dopĺňa nedostatky I. A II. Piliera a jeho cieľom je zabezpečiť náhradu výpadku prijmu v nepredvídaných situáciach, ako je napríklad úraz, choroba, alebo nečakaná smrť.

Preto by ho mal mať každý človek v produktívnom veku, ktorý si potrebuje výšku svôjho príjmu zachovať.

Životné poistenie je veľmi špecifické, vyvýja sa v čase, má niekoľko druhov a veľké množstvo produktov. Preto je dôležité nájsť ten najoptimálnejší, mať ho nastavený na svoj príjem a podľa toho vybrať správne pripoistenia a nastaviť ich výšku.

Keďže ide o obrovské množstvo informácii, v ktorých sa laik len ťažko zorientuje sám, odporúčame vyhľadať odborníka, ktorý je schopný možnosti poistného trhu prehľadne prorovnať a pomôcť vám vybrať tú najvhodnejšiu.

Čo sledovať

Pri výbere poskytovateľa životného poistenia je potrebné sledovať:

 • Rozsah hlavného krytia
 • Zvolené pripoistenia a výšku poistných súm
 • Cenu za pripoistenia
 • Skryté poplatky
 • Výluky pri poistnom plnení
 • Spoľahlivosť pri poistnom plnení
 • Benefity (služby zdarma – napr. rodinné akcie, vernostný bonus)
 • Všeobecné poistné podmienky
Portfólio
 • Investičné životné poistenie
 • Kapitálové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Detské poistenie
 • Skupinové poistenie
Prečo my
 • Slovenský poistný trh ponúka veľkú škálu produktov, ktoré sa líšia v poplatkoch, cene, poistnej ochrane (každé pripoistenie má aj všeobecné výluky), či časových lehotách a to si vyžaduje odborné porovnanie, ktoré robíme za Vás.
 • Keďže pri porovnávaní monitorujeme všetky životné poisťovne, vieme vám ukázať rozdiely ako v poisťovniach, tak aj v ich produktoch, aby vaše životné poistenie, ktoré Vám situácie ako úraz, chorobu alebo stratu niekoho blízkeho pomohlo prekonať aspoň finančne.
 • Ak už životné poistenie využívate, dajte si ho skontrolovať. Ak o jeho založení uvažujete, porovnáme Vám najvýhodnejšie možnosti.