Dôchodky.

II. pilier

Štátne starobné dôchodky zo sociálnej poisťovne dlhú dobu neustále klesajú, čo je spôsobné niekoľkými faktormi. Preto vznikol druhý pilier, ako možnosť ovplyvniť výšku svojho dôchodku a sporiť si časť z povinných odvodov na osobnom dôchodkovom účte.

II. Pilier (dôchodkové starobné sporenie), kde sa časť povinných odvodov na dôchodky zhodnocuje vo Vašej súkromnej DSS-ke, je veľmi dôležitým doplnením hlavne pre ľudí, ktorí majú do dôchodku ešte ďaleko.

Rovnako dôležité, ako zvoliť si zo šiestich spoločností tú, ktorá Vám najviac vyhovuje, je aj vedieť o všetkých dôležitých legislatívnych zmenách v II. pilieri počas celej doby účasti.

III. pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie je individuálny a dobrovoľný produkt, ktorý popri I. a II. pilieri môže tvoriť ďalší zdroj príjmu v dôchodku. V súčasnosti ho poskytujú 4 spoločnosti.

Jeho najväčšou výhodou je možnosť príspevku od zamestnávateľa.

Dôležité je orientovať sa vo veľkom množstve dávkových plánov, ktoré od roku 1996 vznikli a vedieť, ktorý z nich človek má a či je preňho najvhodnejší.

Pred vstupom do DDS-ky je vhodné zistiť, či je to optimálna forma sporenia práve pre vás, akým spôsobom vám bude zamestnávateľ prispievať a akým spôsobom budete takto  nasporené prostriedky čerpať.

Čo sledovať
  • Nastavenie zvoleného fondu
  • Oprávnené osoby (dedičov)
  • Pravidelnosť pripísaných príspevkov
  • Aktualizáciu osobných údajov
  • Príspevky od zamestnávateľa (III. pilier)
  • Dávkové plány (III. pilier)
Portfólio
  • Starobné dôchodkové sporenie
  • Doplnkové dôchodkové sporenie
Prečo my

II. pilier

Druhý pilier sa riadi zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý je neustále novelizovaný a dopĺňaný. Každá novelizácia prináša zmeny, ktoré majú dopad na sporiteľov.
Práve týmto zmenám sa venujeme na osobných stretnutiach v našej spoločnosti. Zároveň vám vieme ukázať, čo v druhom pilieri viete ovplyvniť už v produktívnom veku. Tiež poukazujeme na prepojenosť druhého piliera s ostatnými.

III. pilier

V DDS v minulosti tiež prebehlo niekoľko zákonom stanovených novelizácií, čo malo dopad na zmeny dávkových plánov. Vysvetlíme vám, ako tieto zmeny ovplyvnili podmienky čerpania dôchodkov z tretieho piliera.
Práve týmto zmenám sa venujeme na osobných stretnutiach v našej spoločnosti. Zároveň vám vieme ukázať, čo v treťom pilieri viete ovplyvniť už v produktívnom veku. Tiež poukazujeme na prepojenosť tretieho piliera s ostatnými.