PRACUJEME NA TOM:

Životné poistenie
Úvery

Prečo robiť kontrolu úverov?

 • Vzhľadom na počet bánk a stavebných sporiteľní prebieha medzi nimi neustály konkurenčný boj. Úverový trh vďaka tomu ponúka  širokú škálu riešení. Klientovi zásadne môžu zlepšiť podmienky jeho existujúceho úveru alebo úverov tiež legislatívne zmeny.

Čo kontrolovať:

 • Výročie fixácie (v tomto období môžete úver prefinancovať bez pokuty)
 • Návratnosť pri refinancovaní úveru s pokutou
 • Náklady spojené s refinancovaním
 • V prípade zmien v úvere povinnosť vrátiť dotáciu od štátu (platí pre Hypotekárny úver pre mladých)
 • Podmienky pri mimoriadnych vkladoch
 • Obsah dodatočných produktov k úveru
 • Dopad legislatívnych zmien na konkrétny typ úveru
 • Či boli riadne dodržané podmienky po vyčerpaní úveru (odkladacie podmienky)
 • Platobnú disciplínu
 • Euribor (pri pohyblivej úrokovej sadzbe)
 • Typ splácania (anuitné, progresívne)

Ako často?

 • Podľa individuálnej potreby
 • Pri výročí fixácie (najneskôr 2 mesiace pred výročím) a po posledných legislatívnych úpravách už aj vo veľa prípadoch mimo výročia fixácie
 • Pri zmene osobných údajov (sobáš, rozvod, dedičstvo)
Majetkové poistenie

Prečo robiť pravidelnú kontrolu majetkového poistenia?

 • Slovenský trh ponúka 24 majetkových poisťovní a pre klienta je náročné sa orientovať v širokej ponuke ich produktov. Poistné podmienky, služby a sadzby sa každoročne menia a líšia sa aj ponukou samotných poisťovní. Preto je dôležité tieto zmeny zachytiť včas a podľa toho si zvoliť najvýhodnejšie riešenie.

Čo kontrolovať?

 • Rozsah krytia
 • Cenu za produkt
 • Spoľahlivosť pri plnení
 • Benefity
 • Proklientský servis
 • Všeobecné poistné podmienky

Ako často?

 • Najneskôr dva mesiace pred výročím
 • Pri zmene osobných údajov
 • Pri predaji alebo kúpe majetku

Súčasťou práce nášho servisného oddelenia je aj pomoc pri riešení poistných udalostí  a nahlasovanie zmien.

Vďaka každoročnému prepočtu sadzieb vám garantujeme najnižšiu cenu.

Investície a sporenie

Prečo robiť kontrolu vašich investícií a sporenia?

 • Snáď žiadna oblasť finančného sprostredkovania nie je tak dynamická a premenlivá ako investície. Najmä prudké prepady na finančných trhoch a poplašné správy v médiách vyvolávajú u laických klientov často úplne zbytočnú paniku. Ozrejmite si situáciu na základe objektívnych a odborných informácií.

Čo kontrolovať?

 • Investičnú stratégiu
 • Aktuálny stav podielových fondov, akcií a dlhopisov

Ako často?

 • Podľa individuálnej potreby

Naše servisné oddelenie vám poradí aj ak uvažujete o čerpaní nasporených prostriedkov. Taktiež ak potrebujete bližšie informácie o súčasnom stave vášho produktu.

Dôchodok