Ja, podnikateľ, v období koronavírusu

1. Sociálne poistenie

Úľavu od platby poistného do Sociálnej poisťovne mám v prípade, že:

 • som na materskej dovolenke
 • som práceneschopný alebo v karanténe
 • poberám OČR

Na základe písomnej žiadosti mi Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm poistného pre platobnú neschopnosť ak:

 •  do 24 mesiacov som schopný zaplatiť dlžnú sumu
 •  v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného som schopný riadne odvádzať poistné
2. Zdravotné poistenie
Úľavu od platby zdravotného postenia  mám v prípade, že:
 • som práceneschopný alebo v karanténe
 • poberám OČR
 • po skončení poberania OČR naďalej opatrujem svoje dieťa mladšie ako 10 rokov výlučne doma, keďže jeho jasle/škôlka/škola sú pre koronavírus uzatvorené

3. Nižšie daňové preddavky 

Ak mi v dôsledku opatrení súvisiacich s koronavírusom poklesli tržby alebo je ohrozená moja platobná schopnosť, môžem požiadať daňový úrad o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Žiadosť podávam dostatočne vopred pred splatnosťou preddavku, aby ju správca dane stihol spracovať.

4. Odklad podania daňového priznania 

Ak ešte nemám spracované daňové priznanie, účtovnú uzávierku alebo nemám zaplatené dane za minulý rok, mám nárok predĺžiť si o 3 mesiace termín na podanie daňového priznania, na zaplatenie dane  ako aj termín na podanie účtovnej závierky za rok 2019.
Vyplním elektronický formulár a odošlem ho finančnej správe najneskôr 31. 3. 2020.

 

Ja, zamestnanec, v období koronavírusu

Som zamestnanec, ktorému bola nariadená karanténa
Zamestnávateľ mi poskytne neplatené voľno na potrebný čas. Uplatním si náhradu príjmu počas prvých 10tich dní karantény. Výška náhrady príjmu je prvé tri dni 25% DVZ*, od štvrtého po desiaty deň 55% DVZ. Od 11teho dňa mám nárok na čerpanie nemocenskej dávky zo Sociálnej poisťovne. Nárok na nemocenské mám rovnako, ako pri klasickej práceneschopnosti. Je vyplácané vo výške 55% DVZ.

*DVZ = denný vymeriavaci základ (priemenrá hrubá mzda pripadajúca na jeden kalendárny deň).

Môj zamestnávateľ v rámci prevencie uzavrel pracovisko
Ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Mzda mi bude nahradená vo výške môjho priemerného zárobku.
V prípade, že zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov prevádzkové dôvody, pre ktoré mi nemôže prideľovať prácu, mám nárok na najmenej 60% môjho priemerného zárobku.

V práci mám zavedené konto pracovného času
Zamestnávateľ mi môže nariadiť ostať doma. Zameškaný čas si odpracujem v rámci konta pracovného času.

Zamestnávateľ mi nariadil čerpanie dovolenky
Jeho povinnosťou je oznámiť mi to minimálne 14 dní vopred avšak, kedže ide o výnimočnú situáciu, s mojim súhlasom sa môže táto doba skrátiť. Hromadné čerpanie dovolenky nemôže presiahnuť dva týždne.

Zamestnávateľ sa so mnou dohodol na čerpaní náhradného voľna
Nemôže mi to nariadiť, s návrhom môžem/nemusím po zvážení súhlasiť.

 

Môjmu dieťaťu uzatvorili škôlku/školu. Mám nárok na OČR?

Štát a jeho inštitúcie zavádzajú preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy vírusom COVID-19. Dočasne sú zatvorené  jasle, škôlky a školy. Máte ako rodič právo uplatniť si nárok na OČR aj keď je vaše dieťa zdravé?

Nárok na OČR vzniká v tomto prípade jednému z rodičov ak:

 • vaše dieťa nie je staršie ako 10 rokov
 • ste zamestnanec alebo povinne nemocensky poistený živnostník
 • ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba a v posledných 2 rokoch ste boli nemocensky poistená osoba najmenej 270 kalendárnych dní (do tohto obdobia sa počíta aj iné, už ukončené nemocenské poistenie, napríklad doba predošlého zamestnania)

OČR získate na dobu 10 kalendárnych dní trvania uzatvorenia jaslí, škôlky či školy.

Výška OČR predstavuje 55% vášho denného vymeriavacieho základu.

Ako si uplatním nárok na OČR?

Sociálna poisťovňa sa prispôsobila aktuálnej situácii a zjednodušila proces podania žiadosti o ošetrovné.

1. Sociálnu poisťovňu kontaktujete telefonicky. Ak ste zamestnanec, kontaktujete pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. V prípade, že ste SZČO, obrátite sa na pobočku podľa svojho trvalého pobytu.
2. Vyplníte formulár na webe a pošlete mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
3. Vyplnený formulár pošlete poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
4. Formulár vložíte do schránky pri vstupe do budovy pobočky.