Ja životné poistenie nepotrebujem!

Toto vyhlásenie prichádza buď od človeka, ktorý o životnom poistení nevie nič, alebo nevie nič o situáciách, ktoré sa v živote bežne stávajú.

Je to veľký omyl! Každý v produktívnom veku potrebuje životné poistenie.

  • Dospelí ľudia ho potrebujú ako zabezpečenie svojho príjmu v zlých a nepredvídaných životných situáciách.
  • Deti ho potrebujú taktiež ako zabezpečenie príjmu. Samozrejme nie svojho, ale príjmu rodiča, ktorý s ním chodí po lekároch, stará sa o neho, prekonáva s ním bolesti a nespavosť. Áno, zabezpečuje príjem rodiča, ktorý sa stará o choré dieťa a štát mu preplatí maximálne 10 dní na OČR. Táto dávka je iba 55% z denného vymeriavacieho základu.
  • A čo dôchodcovia? Tak tí naozaj životné poistenie nepotrebujú. Oni svoj dôchodok dostanú, či už budú mať chorobu, úraz alebo nebudú. Splnili podmienky pre čerpanie starobného dôchodku a tak im na neho už nikto nesiahne.

Ale ako je to v prípade človeka, ktorý je produktívnom veku? Pozrime sa na túto situáciu v príklade.

Pri priemernej mesačnej mzde uvádzanej štatistickým úradom (k 8.3.2016)  v hospodárstve SR je to 880€.

Zamestnanec odvedie zo svojej mzdy každý mesiac odvody do Sociálnej poisťovne, pričom na nemocenské poistenie odvedie 24,60€ (1,4% – 12.30€ zamestnávateľ + 1,4% – 12.30€ zamestnanec) do Sociálnej poisťovne.

Preto, aby mal nárok na nemocenské (práceneschopnosť) musí platiť minimálne 90 dní nemocenského poistenia.

Ak bude na PN-ke dostane 451,33€. Tento človek  je však zvyknutý na čistý príjem v hodnote 677,52€. Podľa toho má samozrejme nastavené aj svoje výdavky (ako hypotéka, nájom, strava, doprava, investície, deti – krúžky, oblečenie, telefón, internet, atď…) Takémuto človeku klesne príjem o 226,19€.

V prípade, že sa zdravotný stav zamestnanca nezlepší, po 52 týždňoch nárok na PN-ku zaniká. Vtedy je zamestnanec ďalej posudzovaný posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ktorý rozhodne, či zamestnanec bude mať priznanú invaliditu. Tu je dôležité podotknúť, že v období posudzovania invalidity, nárok na dávku nevzniká a človek nepoberá žiadnu dávku až dovtedy, kým mu na ňu nevznikne nárok. Posudzovanie invalidity môže trvať aj 12 mesiacov a je potrebné splniť niekoľko podmienok.

Tento človek má však možnosť zabezpečiť svoj príjem a platiť si životné poistenie, ktoré mu finančne zabezpečí situácie ako úraz, chorobu alebo stratu niekoho blízkeho.

Je to totiž produkt, ktorý pri správnom nastavení doplní nedostatky prvého piliera a nízke sociálne dávky.

Skutočne životné poistenie nepotrebujete? Odpovedzte si sami. Viete predsa najlepšie, na aký štandard ste zvyknutí a či ste ochotní sa ho vzdať.