Úvery.

Úverové financovanie ponúka množstvo inštitúcii môže byť bankové, nebankové alebo od stavebnej sporiteľne. Zároveň má každá z nich v portfóliu rôznorodé tipy produktov, v ktorých má aj malý detail dlhodobý dopad na priebeh úveru.

V posledných rokoch prešlo uverové financovanie viacerými novelami, ktoré v závislosti od klienta, podmienky úveru zľahčuju alebo sťažujú. Neustále kampane, ktoré prebiehajú počas roka predostierajú množstvo výhod, ale je potrebné zvážiť všetky fakty.

Preto je dobré mať v dnešnej dobe makléra ktorý nielenže vybehá to potrebné pre Váš komfort ale najmä objektívne zhodnotí to najlepšie riešenie vzhľadom na individuálne parametre klienta aj s poskytnutím následného servisu vďaka ktorému ustriehne tie nejlepšie podmienky počas celej doby platnosti úveru.

Nepracujeme pre inštitúciu, my pracujeme pre klienta.

Príklad

0%

Hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých

0.99% / 1.2%

Hypotéka (s doplnkovými produktmi / bez doplnkových produktov)

2.9%

Nezabezpečený spotrebný úver

Čo sledovať
 • Úrok
 • Dobu splatnosti
 • Dopad na výber správnej splatnosti (doba trvania úveru)
 • Dĺžku fixácie
 • LTV (loan to value) max. možné financovanie danej nehnuteľnosti
 • RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)
 • Možné benefity od štátu
 • Konečná mesačná splátka
 • Preplatenie (zostatok úveru vo výročí fixácie)
 • Crosseling (doplnkové produkty)
 • Podmienky po vyčerpaní úveru
 • Ako sa rozkladá istina/úrok
 • Čo vie banka refundovať
 • Metodiku bánk pri schvaľovaní úveru (priechodnosť úveru klienta v danej banke)
 • Náklady spojené s úverom mimo mesačnej splátky
 • Flexibilita pri úpravách úveru
 • Odlišné možnosti mimoriadnych splátok
 • Spôsob financovania
 • Bežný účet banky
 • Cenník služieb banky
 • Individuálna akceptácia parametrov klienta v závislosti od banky
Portfólio
 • Hypotekárne úvery
 • Spotrebné úvery
 • Stavebné úvery
 • Podnikateľské úvery
 • Nebankové úvery
 • Leasing
 • Úvery pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a Správcov bytových domov
Prečo my
 • Zaručujeme prehľadné nacenenie všetkých bánk a tým Vám umožňujeme výber najvhodnejšieho riešenia.
 • Zosumarizujeme Vám podklady k žiadosti a pri podpise úverovej zmluvy sme s Vami v banke osobne.
 • Zabezpečujeme podklady k čerpaniu a po vyčerpaní úveru.
 • Sledujeme za Vás výročie fixácie a tým umožňujeme udržanie najnižšieho možného úroku počas celej doby platenia úveru.
 • Priebežne Vás informujeme o novelách a zmenách zákona v bankovom sektore.
 • Skontrolujeme Vám podklady k nehnuteľnosti (kúpna zmluva, list vlastníctva, znalecký posudok a pod.)