Servisné oddelenie.

Pred uzatvorením produktu je dôležité ho správne vybrať a nastaviť. Potom však netreba zabúdať na to, že vaše potreby sa v čase menia a tomu sa má produkt prispôsobovať.

Servis produktov zabezpečí, aby ste vždy platili len za to, čo aktuálne potrebujete a mali ste tak najvýhodnejší produkt na trhu.

Naše servisné oddelenie vám zabezpečí pravidelnú kontrolu a úpravu zmlúv.

Životné poistenie

Prečo robiť pravidelnú kontrolu životného poistenia?

 • Pretože iba vtedy, ak je nastavené na vaše potreby, na váš príjem a zabezpečuje vašu rodinu, má pre vás skutočný význam.

Čo kontrolovať?

 • Výber správnych pripoistení
 • Nastavenie poistných súm podľa príjmu
 • Aktuálnu rizikovú skupinu a zamestnanie
 • Oprávnenú osobu (dediča)
 • Aktualizáciu osobných údajov

Ako často?

 • Servis životného poistenia odporúčame každý rok.

Súčasťou práce nášho servisného oddelenia je aj nahlasovanie poistných udalostí  a ich následné riešenie.

Úvery

Prečo robiť kontrolu úverov?

 • Vzhľadom na počet bánk a stavebných sporiteľní prebieha medzi nimi neustály konkurenčný boj. Úverový trh vďaka tomu ponúka  širokú škálu riešení. Klientovi zásadne môžu zlepšiť podmienky jeho existujúceho úveru alebo úverov tiež legislatívne zmeny.

Čo kontrolovať:

 • Výročie fixácie (v tomto období môžete úver prefinancovať bez pokuty)
 • Návratnosť pri refinancovaní úveru s pokutou
 • Náklady spojené s refinancovaním
 • V prípade zmien v úvere povinnosť vrátiť dotáciu od štátu (platí pre Hypotekárny úver pre mladých)
 • Podmienky pri mimoriadnych vkladoch
 • Obsah dodatočných produktov k úveru
 • Dopad legislatívnych zmien na konkrétny typ úveru
 • Či boli riadne dodržané podmienky po vyčerpaní úveru (odkladacie podmienky)
 • Platobnú disciplínu
 • Euribor (pri pohyblivej úrokovej sadzbe)
 • Typ splácania (anuitné, progresívne)

Ako často?

 • Podľa individuálnej potreby
 • Pri výročí fixácie (najneskôr 2 mesiace pred výročím) a po posledných legislatívnych úpravách už aj vo veľa prípadoch mimo výročia fixácie
 • Pri zmene osobných údajov (sobáš, rozvod, dedičstvo)
Majetkové poistenie

Prečo robiť pravidelnú kontrolu majetkového poistenia?

 • Slovenský trh ponúka 24 majetkových poisťovní a pre klienta je náročné sa orientovať v širokej ponuke ich produktov. Poistné podmienky, služby a sadzby sa každoročne menia a líšia sa aj ponukou samotných poisťovní. Preto je dôležité tieto zmeny zachytiť včas a podľa toho si zvoliť najvýhodnejšie riešenie.

Čo kontrolovať?

 • Rozsah krytia
 • Cenu za produkt
 • Spoľahlivosť pri plnení
 • Benefity
 • Proklientský servis
 • Všeobecné poistné podmienky

Ako často?

 • Najneskôr dva mesiace pred výročím
 • Pri zmene osobných údajov
 • Pri predaji alebo kúpe majetku

Súčasťou práce nášho servisného oddelenia je aj pomoc pri riešení poistných udalostí  a nahlasovanie zmien.

Vďaka každoročnému prepočtu sadzieb vám garantujeme najnižšiu cenu.

Investície a sporenie

Prečo robiť kontrolu vašich investícií a sporenia?

 • Snáď žiadna oblasť finančného sprostredkovania nie je tak dynamická a premenlivá ako investície. Najmä prudké prepady na finančných trhoch a poplašné správy v médiách vyvolávajú u laických klientov často úplne zbytočnú paniku. Ozrejmite si situáciu na základe objektívnych a odborných informácií.

Čo kontrolovať?

 • Investičnú stratégiu
 • Aktuálny stav podielových fondov, akcií a dlhopisov

Ako často?

 • Podľa individuálnej potreby

Naše servisné oddelenie vám poradí aj ak uvažujete o čerpaní nasporených prostriedkov. Taktiež ak potrebujete bližšie informácie o súčasnom stave vášho produktu.

Dôchodok

Servis II. piliera

Prečo robiť kontorlu DSS?

 • Druhý pilier sa riadi zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý je neustále novelizovaný a dopĺňaný. Každá novelizácia prináša zmeny, ktoré majú dopad na sporiteľov. Práve týmto zmenám sa venujeme na osobných stretnutiach v našej spoločnosti.

Čo kontrolovať?

 • Nastavenie zvoleného fondu
 • Oprávnené osoby (dedičov)
 • Pravidelnosť pripísaných príspevkov
 • Aktualizáciu osobných údajov

Ako často?

 • Podľa aktuálnych novelizácií

Servis III. piliera – DDS-ky

Prečo robiť kontrolu DDS?

 • V DDS v minulosti tiež prebehlo niekoľko zákonom stanovených novelizácií, čo malo dopad na zmeny dávkových plánov. Tieto zmeny ovplyvnili podmienky čerpania dôchodkov z tretieho piliera.

Čo kontrolovať?

 • Nastavenie zvoleného fondu, fondov
 • Oprávnené osoby (dedičov)
 • Príspevky od zamestnávateľa
 • Aktualizáciu osobných údajov
 • Dávkové plány

Ako často?

 • Podľa aktuálnych novelizácií
 • Pri zmene zamestnávateľa