Prečo prísť na stretnutie.

Ani Sociálna poisťovňa, ani DSS-ky nerobia stretnutia za účelom vysvetlenia ich zákonov. Nemajú na to zamestnancov a neinvestujú do takého vzdelávania občanov prostriedky.

Preto sme sa rozhodli na základe vlastnej iniciatívy otvoriť oddelenie, kde sa Vám venujú kvalifikovaní konzultanti. Pripravili sme pre Vás zosumarizovanie tých najdôležitejších informácií z I., II., a III. piliera a už 8 rokov toto oddelenie úspešne funguje v praxi.

Poukazujeme na prepojenosť týchto pilierov a ako spolu súvisia. Tiež Vám vysvetlíme koľko Vás tieto piliere stoja a čo z nich môžete očakávať.

Vďaka bezplatnému stretnutiu s našim konzultantom môžete ušetriť hodiny času, ktoré by ste stratili samostatným vyhľadávaním týchto informácii.

Obsah stretnutia

I. pilier

  • Koľko (percent) z vašej mzdy odvediete do SP
  • Aké dávky zo SP môžem očakávať
  • Aké podmienky musím splniť pre ich čerpanie

II. pilier

  • Vysvetľujeme zákon č.43/ 2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a jeho novely
  • Ukážeme vám čo v II.pilieri viete ovplyvniť už teraz v produktívnom veku

III. pilier

  • Zmeny v zákonoch, ktorými sa III. pilier riadi