My vs. Konkurencia

MyTí druhí
PriestoryVlastné priestory hradené spoločnosťouVýkon práce v kaviarni, u klienta doma alebo v práci
DatabázaInterná databáza spoločnostiOslovovanie rodiny, známych a okolia
Systém práceOverené know-how fungujúce v praxi
Spolupráca na plný úväzok
Pravidelné a bezplatné odborné vzdelávanie
Samostatná práca
Práca popri zamestnaní
Platené školenia motivačného charakteru
AdministratívaSpoločnosť zabezpečuje všetky potrebné služby* Konzultant si všetko zabezpečuje na vlastné náklady
PríjemStabilný pravidelný mesačný príjemNestabilný príjem
Kontaktovanie klientovPodpora firemným call centromSamostatné kontaktovanie klientov
Benefity spoločnostiSlužobný telefón, aj na súkromné účely
Právne a účtovné služby pre spolupracovníkov
Hradenie odvodov
X
X
X