Životné poistenie je drahé…

Ak máme objektívne posúdiť, či je toto vyhlásenie pravdivé, je na mieste zadefinovať si slovo drahé.

Keď sa niečo týmto slovom označí, vyjadruje to domnienku, že to stojí neúmerne veľa peňazí. Ale je to skutočne tak?

Pozrime sa na to, čo má životné poistenie obsahovať, koľko stojí a čo zabezpečuje.Tento produkt má dopĺňať nedostatky prvého piliera – sociálnych dávok.  Jeho cieľom je zabezpečiť náš príjem v prípade, že ho na základe nepriaznivého zdravotného stavu (úrazu alebo choroby)nebudeme schopní zarobiť.

Ľudovo povedané, ak sa nám niečo stane, náš príjem zabezpečí naše životné poistenie.

Životné poistenie by malo obsahovať:

Sumu, ktorá bude vyplatená v prípade, že zomrieme  (áno, keďže sme smrteľní, musíme myslieť aj na takéto situácie. Najmä v prípade, že máme deti, dlhy, ktoré môže niekto zdediť, alebo ak je na našom príjme závislí ešte niekto iný).

Poistnú sumu na smrť si v niektorých poisťovniach môžem dokonca nastaviť na iný počet rokov, ako celé poistenie a tak ušetriť na mesačnom poistnom.

Cena za toto pripoistenie závisí od nášho veku (čím sme starší, je drahšia, pretože aj pravdepodobnosť, že si po nás smrť príde sa zvyšuje).

Sumu, ktorá nám zabezpečí dlhodobý výpadok príjmu v prípade úrazu. Tu si treba zvoliť pripoistenie trvalých následkov úrazu a nastaviť si minimálne 5 rokov svojho príjmu. Pri vážnejších úrazoch (autonehoda, pád z výšky) sa poškodí viacero častí tela a liečba môže trvať aj roky.

Sumu, ktorá nám zabezpečí dlhodobý výpadok príjmu v prípade vážnej, takzvanej kritickej choroby. V tomto pripoistení sa suma vypláca jednorazovo a nie je závislá od invalidity, ale od diagnózy. Mala by Vám zabezpečiť aspoň dva roky príjmu, nakoľko v prvom roku je človek odkázaný na nemocenskú dávku a v druhom prebieha posudzovanie invalidity, kedy sa dávky nevyplácajú.

Cena je opäť závislá od nášho veku. Čím sme mladší, tým je toto pripoistenie lacnejšie.

Sumu, ktorá nám zabezpečí príjem v prípade, že by sme sa stali invalidnými.

Ale aj sumu v prípade, že máme úraz alebo chorobu, ktoré nie sú chvalabohu trvalé, ale ich liečba potrvá niekoľko týždňov, či mesiacov. A toto spĺňa pripoistenie PN-ky alebo doby liečenia úrazu. Nastavenie opäť závisí od špecifickej potreby klienta.

 

Uveďme si krátky príklad.

Pri tridsaťročnom človeku s priemerným príjmom (800€ netto) a jedným dieťaťom,  by poistka mohla vyzerať nasledovne: Krytie smrti 40 000€, trvalé následky (s progresiou) 40 000€, kritické choroby 12 000€, invalidita od 40% – 12 000€,lopiéí, denná dávka pri PN alebo dobe liečenia úrazu 15€, oslobodenie od platenia. Mesačná platba pri takomto krytí sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje od 40 do 90 €.

Príklad je samozrejme iba orientačný. Každý človek je totiž individuálny a individuálny je aj jeho príjem, výdavky, rodinný stav, záväzky, rezervy, celková situácia. A každý človek teda potrebuje individuálny prístup, ktorý mu profesionál a odborník poskytne. Preto určite odporúčame prekonzultovanie svojho životného poistenia, aby skutočne pokrývalo to, čo má.

Vráťme sa však k cene. Myslíme si, že tá je primeraná. Životné poistenie je férový produkt, ktorý sa skladá z podstatných a konkrétnych pripoistení (pokiaľ zmluvu nastavoval profesionál) a klient presne vie ich cenu. Teda vie koľko platí konkrétne za každé pripoistenie. Súčasťou návrhu životného poistenia sú všeobecné poistné podmienky, ktoré obsahujú aj poplatkovú štruktúru spojenú s produktom.

Ak chceme, aby sme z poistenia mali návratnosť, potrebujeme poistku, ktorá nám v produkte umožní aj sporiť alebo investovať.

Predstavte si, že sa stane hociktorá zo spomínaných situácii. Dokážete dlhodobo žiť s priemerných sociálnych dávok?

Tu je ich prehľad:

Tabuľa poberateľov sociálnych dávok k 31.12.2018

 

Ak chcete nedostatky tohto povinného sociálneho piliera doplniť, najlacnejšou možnosťou je práve platiť si životné poistenie.

Do  prvého piliera odvediete 1/3 zo svojho príjmu a váš príjem v nepriaznivých situáciách to vôbec nezabezpečí.Vďaka životnému poisteniu sa skutočne spoliehate na seba.

Aké máme iné možnosti zabezpečiť si príjem, ak si teda životné poistenie neplatíme?

  1. Tvorím si rezervu sporením (toto je najväčší omyl, ktorý bohužiaľ dnes koluje internetom). Keď sa na to pozrieme logicky. Koľko si mesačne dokážete odložiť? Prirátajme úrok a povedzme si otvorene, že sa táto suma bude pohybovať v stovkách možno dvoch tisíckach ročne. Dôležité je aj to, kedy sporiaci produkt umožňuje výber peňazí z účtu a či je takýto výber bez pokuty (či nie je sporenie viazané na určitý čas).
  1. Mám vytvorený pasívny príjem (napr. vlastním nehnuteľnosť, ktorú prenajímam, alebo podnikám a  som si istý/á, že firma bude 100% fungovať aj bez mojej prítomnosti a naďalej mi bude chodiť príjem).

 

Pokiaľ ide o sporiacu schému, je viazaná na určitý čas a vyžaduje si dlhodobé investovanie, aby podielové fondy dokázali zarobiť. Teda určite Vám nedokáže zabezpečiť príjem na najbližší rok, dva či nedajbože dlhšie obdobie v prípade úrazu alebo choroby.

Keby sa z nej aj vyberať dalo. Koľko by ste mali nasporené? Sumy, o ktorých sme hovorili v príklade hore sa pohybujú v tisícoch, nie v stovkách.

Zabezpečiť Vám príjem na vyššie spomínané obdobie nedokáže ani stavebné sporenie, ani termínovaný účet či rezerva na bežnom účte. Opäť si odpovedzte na otázku, o akej sume by sme sa pri týchto produktoch rozprávali?

Spomenúť treba ešte jednu dôležitú vec. Ak sa človeku niečo stane a nemá životné poistenie, tak sa pre neho sporenie stáva záťažou, ktorej sa pri čerpaní sociálnych dávok vzdá ako prvej. To vidíme v praxi. Ak ľudia nemajú peniaze, nesporia.

Navyše, ak mám životné poistenie so sporením a nastavené pripoistenie oslobodenie od platenia pre prípad invalidity, sporenie za mňa platí poisťovňa a ja som oslobodený od celkového platenia mesačnej platby. Takúto možnosť iné typy sporení nemajú (aj keď primárnym cieľom životného poistenia nie je sporiť. Sporenie je v poistke na to, aby nám vytvorilo návratnosť vložených prostriedkov, ak sa nám nič nestane a poistka skončí – aby sme pri jej konci dostali z tohto produktu to, čo sme do nej zaplatili. Tomuto sa však budeme venovať v samostatnom článku).

Keď sa pozrieme na životné poistenie, ktoré si nastavíme na výšku svojho príjmu a zvolíme si pripoistenia, ktoré nás v prípade vymenovaných dávok zabezpečia, príde nám skôr drahé životné poistenie nemať.

Na záver opakujeme, je to férový produkt. Vieme, akú sumu si platíme mesačne, čo za tú sumu môžeme očakávať a ktoré situácie nám zabezpečí.

 

Autori: Veronika Zarambukas a Richard Zamec

Poisťovne klamú a neplnia – je to zlodejina!

Medzi ľuďmi často prevláda názor, že všetky poisťovne klamú a neplnia. Veď hádam každý má v okolí niekoho, komu poisťovňa neplnila poistné plnenie, hoci si platil poistku. Z toho logicky vychádza, že keď má človek platiť, vedia sa poisťovne pripomenúť a keď ide o plnenie, vykrútia sa z neho. Read more

Ja životné poistenie nepotrebujem!

Toto vyhlásenie prichádza buď od človeka, ktorý o životnom poistení nie je správne informovaný, alebo nemá skúsenosť s nečakanými životnými situáciami.

Je to veľký omyl. Každý v produktívnom veku potrebuje životné poistenie. Read more

Nebuď pštros! Aj ty strkáš hlavu do piesku?

Mnoho ľudí sa pri počutí slovného spojenia „životné poistenie“ zmenia na pštrosa alebo ježka. Buď pred ním schovajú hlavu do piesku, alebo ostanú celí zježení.
Čudujem sa tomu? Nie. Dokonca oba postoje chápem.
Je tu ale jeden fakt. Životné poistenie je skvelý produkt, kde za pomerne nízku cenu zabezpečíte to, aby ste neboli odkázaný na štát – sociálne dávky. Alebo na rodinu, ktorej sa stane invalid časom záťažou. Samozrejme v prípade, keď nemá peniaze.
Poistenie sa tu stáva skutočným priateľom a podáva pomocnú ruku v situáciách, kedy ju potrebujeme. Sme krehkí a zraniteľní. A keď sa niečo stane, zabezpečí nás, aj keď o ňom teraz nechceme ani počuť.
Ono v podstate nikomu nič neurobilo, aby sme ho takto zle vnímali. To zavinili ľudia. Ľudská chamtivosť a márnivosť spôsobila, že predaj tohto produktu sa robil za účelom zisku, nie pomoci v ťažkých situáciách.
Ako to viem? Pretože som videla, že sa nastavovalo šablónovito (nie podľa skutočných potrieb klienta). Predávalo sa každému rovnako a chýbali v ňom nevyhnutné pripoistenia. Dôležitá bola len mesačná platba. Úžitok z produktu šiel na druhé miesto a tak nejaké nastavenie nezohrávalo rolu.
Najhorší scenár bol predaj tohto produktu ako čisté sporenie. Toto sa však dialo ako na bežiacom páse, a tak niet divu, že z produktu zostali ľudia sklamaní. Pri poplatkoch, ktoré v sebe má, nebolo efektívne nasporenie si proste možné. Sporenie malo vždy mať význam len z pohľadu návratnosti peňazí vložených do krytia rizík. Aby som na konci poistenia dostal aspoň niečo. Nie ako čistá investícia.
Všetko zlé teda spôsobilo nesprávne prezentovanie a nastavovanie poistenia.
Chcem Vám preto ukázať skutočné dôvody pre ktoré tento produkt mať. Prečo sa s ním spriateliť. A prečo ho mať prostredníctvom našej spoločnosti – Libertas group.
Presvedčte sa na našej stránke www.libertasgroup.sk a dohodnite si stretnutie.

Nesporíme cez poistenie, ale…

Článkov, ktoré sa zaoberajú tvrdením, že sporiť cez investičné životné poistenie je pre klientov nevýhodné, vyšlo v našich končinách už niekoľko, najmä v poslednej dobe sa s nimi roztrhlo vrece. Takéto texty sa spravidla zaoberajú bohatou poplatkovou štruktúrou investičných poistení, vďaka ktorým sa cez tieto produkty sporiť neoplatí a tvrdia, niekedy až prekvapivo jednoznačne, že je vždy výhodnejšie zvoliť kombináciu rizikového poistenia a sporiacej schémy. Existujú dokonca webové stránky, kde si ľudia môžu prerátať, o koľko je druhá možnosť zakaždým výhodnejšia.

Investičné poistenie by teda po správnosti malo patriť, ako nevhodný typ produktu, na smetisko dejín.

Je to ale skutočne tak? Ako to tak v živote býva, nič nie je čierne ani biele a k daným tvrdeniam je potrebné podotknúť niekoľko ale…

 

Poistenie ako sporenie

V prvom rade je na mieste povedať, že s veľkou časťou týchto článkov možno súhlasiť, a o daných veciach je na Slovensku skutočne potrebné hovoriť.

Prepoisťovanie a poistky uzatvorené čisto za účelom sporenia sú skutočne problémom, pri ktorom tisíce ľudí prerábajú tisíce eur. Dôvodom je nedostatočná vzdelanosť, v horšom prípade bezohľadnosť poisťovacích agentov i maklérov, ktoré tieto produkty za daným účelom uzatvárajú.

A príčinou sú skutočne poplatky. Tých býva v investičnom poistení 5 až 6 (majú buď fixne danú výšku, alebo sú pohyblivé – vyjadrené percentuálne). Poplatkom, ich komplexnejšej analýze a porovnaniu sa bude venovať náš samostatný príspevok, preto rozbor témy zatiaľ opustím a ostaneme pri tom, že poplatky v poistení sú príliš vysoké na to, aby sa poistenie dalo brať ako vhodný produkt na sporenie. Ale…

 

Krytie a návratnosť

Aké má teda investičné poistenie výhody? Sú celkom tri, avšak všetko závisí od typológie klienta a nastavenia produktu. V prvom rade samozrejme investičné poistenie nesmie byť nastavené čisto na sporenie. V takom prípade sa totiž percentuálne poplatky vyšplhajú do takých hodnôt, že sa investovanie v porovnaní s ostatnými typmi produktov stane výrazne nevýhodným.

Investičné poistenie teda vždy musí plniť svoju zamýšľanú prvoradú funkciu, tak isto ako rizikové poistenie – a teda krytie. Rozbor typov pripoistení a toho, aké majú pre klienta zmysel a aké nie, si opäť vyžaduje samostatný článok a, samozrejme, závisí od životnej situácie a požiadaviek klienta. Krycia zložka poistenia však zakaždým musí tvoriť dominantnú časť produktu.

A čo sporiaca zložka? Tá musí logicky tvoriť menšiu časť, ideálne, aby spĺňala takzvanú návratnosť z poistenia – aby si produkt, nehľadiac na to či klient v budúcnosti krytie využije alebo nie, „zarobil sám na seba“. Teda aby hodnota poistenia na konci (čiže pred dôchodkom) bola zhruba rovnaká ako suma, ktorá sa za celý čas zaplatila na celkovom poistnom a poistenie bolo teda v konečnom dôsledku „zadarmo“.

Okrem návratnosti, samozrejme, ostanú zachované spomínané výhody investičného poistenia. Aké to sú?

 

Výhody investičného poistenia

Prvá a najzásadnejšía výhoda je, že pre niektorých klientov vyjde cena krycej zložky v investičnom poistení oveľa lacnejšie ako v rizikovom. Najväčší rozdiel je v pripoisteniach, v ktorých môže „investičko“ uplatniť takzvané prirodzené, teda postupne sa zvyšujúce sadzby – to sú také, pri ktorých rizikovosť stúpa s vekom (napr. krytie akejkoľvek smrti alebo kritických chorôb).

Suma pri takýchto sadzbách sa, samozrejme, časom môže výrazne zvýšiť, avšak spravidla (s výnimkou snáď iba jednej spoločnosti) sa cena poistného pre klienta nemení a rozdiel sa strháva z nasporenej zložky. Predpoklad investičného zhodnotenia s týmto rozdielom už dopredu počíta.

V praxi to znamená, že cena za dobre nastavené investičné poistenie je v niektorých prípadoch len nepatrne vyššia ako pri obdobne nastavenej „rizikovke“. Pritom v prvom prípade sa všetky zaplatené peniaze z poistky vrátia, v druhom klient nedostane naspäť nič.

Ďalšia výhoda vznikne, pokiaľ je v poistke nastavené užitočné pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity. V takom prípade za klienta, ktorý sa stal invalidom, poisťovňa platí nie len krytie rizík (tak ako je to v poistení rizikovom), ale aj sporiacu zložku. Samostatne nastavené sporenie si totiž človek, závislý na štátnom invalidnom dôchodku, väčšinou ďalej nemôže dovoliť.

Investičné poistenia niektorých poisťovní (napr. Axa, NN, Generali…), ponúkajú rôzne koncipované investičné vernostné bonusy. V zásade sú to čiastky pravidelne pripisované k hodnote poistenia, ktoré sa rokmi šplhajú do nezanedbateľných súm v štvorciferných výškach.

 

Z extrému do extrému

Ako sme si povedali na začiatku, niektorí poradcovia uzatvárajú investičné poistenie čisto na sporenie, iní sa zasa naučili tento typ produktu celkom odmietať a klientom ponúkajú za každých okolností rizikové poistenie v kombinácii so sporiacou schémou. Ani druhá možnosť však nemusí byť za každých okolností výhodnejšia a audit takto nastavených produktov často odhaľuje ešte jeden nedostatok.

Keď sa bavíme o transparentnosti, na ktorú sa niektoré z článkov spomínaných v úvode často odvolávajú, treba určite spomenúť jednu vec. Vstupný poplatok sporiacej schémy sa dá zaplatiť celý pri začiatku sporenia, k čomu sa poradcovia klientov väčšinou snažia viesť. Pre klienta je to výhodnejšie, pretože suma jednorázového poplatku býva niekedy nižšia a celá čiastka pravidelného vkladu sa hneď od začiatku investuje.

Je tam však aj výhoda pre poradcu, a to nulové riziko storna. Pri uzatvorení investičného poistenia je totiž poradca povinný, ak by klient v období prvých dvoch rokov produkt rušil, vracať adekvátnu časť provízie poisťovni. Ak však klient v sporiacej schéme zaplatí vstupný poplatok jednorázovo, nič také nehrozí.

A práve tento poplatok býva často vysoký, pretože produkty sú nastavené na zbytočne dlhé obdobie, čo sa pri výpočte poplatku prirodzene zohľadňuje. Poradcovi je však jedno, či klient cieľovú sumu v budúcnosti dosporí alebo nie, keďže o províziu tak či tak nepríde.

Ak berieme do úvahy argument o krátkej životnosti „investičiek“, ktorý je proti nim často používaný, v tomto prípade na to teda hľadieť nemusíme?

 

Individuálny prístup

Ako to často býva, aj v tomto prípade asi bude platiť, že žiadne riešenie nie je v každom prípade a pre všetkých najlepšie. Na mieste bude teda skôr osobitné posúdenie situácie a potrieb každého klienta a poctivé porovnanie výhodnosti a nevýhodnosti viacerých možností riešenia.

Sú aj klienti, ktorým sa „rizikovka“ so sporiacou schémou hodí najviac. V opačnom prípade ale miesto sporenia cez poistku vyjde výhodnejšie nastaviť investičné poistenie na minimum a zvyšnú sumu radšej investovať cez niektorú správcovskú spoločnosť.

Pokúšať sa zjednodušovať si prácu, generalizovať a stavať jeden typ riešenia pred ostatné za každých okolností, je podľa môjho názoru nie len nezodpovedné, ale aj neprofesionálne.

 

Autor: Mgr. Richard Zamec, PhD.