Životné postenie v aktuálnej situácii

Viete na čo máte nárok zo svojej poistky v súvislosti s koronavírusom?

Koronavírus sa dotkol všetkých oblastí nášho života. Nevyhol sa ani ekonomike, trpí štát aj naše domácnosti.
Štátu držíme palce ale kto podrží nás?

Síce máte životné poistenie ale neviete, či vám slúži aj v tomto prípade?

Možno si kladiete otázky ako:

Ponúkame vám odpovede.

Vytvorili sme online tím našich odborníkov, ktorí vám  vo veci životného poistenia v súvislosti s koronavírusom  zodpovedajú všetky vaše otázky a dotazy. Či už ide o preventívne opatrenia alebo dôsledky.

 

Ja, podnikateľ, v období koronavírusu

1. Sociálne poistenie

Úľavu od platby poistného do Sociálnej poisťovne mám v prípade, že:

 • som na materskej dovolenke
 • som práceneschopný alebo v karanténe
 • poberám OČR

Na základe písomnej žiadosti mi Sociálna poisťovňa môže povoliť splátky dlžných súm poistného pre platobnú neschopnosť ak:

 •  do 24 mesiacov som schopný zaplatiť dlžnú sumu
 •  v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm poistného som schopný riadne odvádzať poistné
2. Zdravotné poistenie
Úľavu od platby zdravotného postenia  mám v prípade, že:
 • som práceneschopný alebo v karanténe
 • poberám OČR
 • po skončení poberania OČR naďalej opatrujem svoje dieťa mladšie ako 10 rokov výlučne doma, keďže jeho jasle/škôlka/škola sú pre koronavírus uzatvorené

3. Nižšie daňové preddavky 

Ak mi v dôsledku opatrení súvisiacich s koronavírusom poklesli tržby alebo je ohrozená moja platobná schopnosť, môžem požiadať daňový úrad o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Žiadosť podávam dostatočne vopred pred splatnosťou preddavku, aby ju správca dane stihol spracovať.

4. Odklad podania daňového priznania 

Ak ešte nemám spracované daňové priznanie, účtovnú uzávierku alebo nemám zaplatené dane za minulý rok, mám nárok predĺžiť si o 3 mesiace termín na podanie daňového priznania, na zaplatenie dane  ako aj termín na podanie účtovnej závierky za rok 2019.
Vyplním elektronický formulár a odošlem ho finančnej správe najneskôr 31. 3. 2020.

 

Ja, zamestnanec, v období koronavírusu

Som zamestnanec, ktorému bola nariadená karanténa
Zamestnávateľ mi poskytne neplatené voľno na potrebný čas. Uplatním si náhradu príjmu počas prvých 10tich dní karantény. Výška náhrady príjmu je prvé tri dni 25% DVZ*, od štvrtého po desiaty deň 55% DVZ. Od 11teho dňa mám nárok na čerpanie nemocenskej dávky zo Sociálnej poisťovne. Nárok na nemocenské mám rovnako, ako pri klasickej práceneschopnosti. Je vyplácané vo výške 55% DVZ.

*DVZ = denný vymeriavaci základ (priemenrá hrubá mzda pripadajúca na jeden kalendárny deň).

Môj zamestnávateľ v rámci prevencie uzavrel pracovisko
Ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Mzda mi bude nahradená vo výške môjho priemerného zárobku.
V prípade, že zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov prevádzkové dôvody, pre ktoré mi nemôže prideľovať prácu, mám nárok na najmenej 60% môjho priemerného zárobku.

V práci mám zavedené konto pracovného času
Zamestnávateľ mi môže nariadiť ostať doma. Zameškaný čas si odpracujem v rámci konta pracovného času.

Zamestnávateľ mi nariadil čerpanie dovolenky
Jeho povinnosťou je oznámiť mi to minimálne 14 dní vopred avšak, kedže ide o výnimočnú situáciu, s mojim súhlasom sa môže táto doba skrátiť. Hromadné čerpanie dovolenky nemôže presiahnuť dva týždne.

Zamestnávateľ sa so mnou dohodol na čerpaní náhradného voľna
Nemôže mi to nariadiť, s návrhom môžem/nemusím po zvážení súhlasiť.

 

Môjmu dieťaťu uzatvorili škôlku/školu. Mám nárok na OČR?

Štát a jeho inštitúcie zavádzajú preventívne opatrenia proti šíreniu nákazy vírusom COVID-19. Dočasne sú zatvorené  jasle, škôlky a školy. Máte ako rodič právo uplatniť si nárok na OČR aj keď je vaše dieťa zdravé?

Nárok na OČR vzniká v tomto prípade jednému z rodičov ak:

 • vaše dieťa nie je staršie ako 10 rokov
 • ste zamestnanec alebo povinne nemocensky poistený živnostník
 • ste dobrovoľne nemocensky poistená osoba a v posledných 2 rokoch ste boli nemocensky poistená osoba najmenej 270 kalendárnych dní (do tohto obdobia sa počíta aj iné, už ukončené nemocenské poistenie, napríklad doba predošlého zamestnania)

OČR získate na dobu 10 kalendárnych dní trvania uzatvorenia jaslí, škôlky či školy.

Výška OČR predstavuje 55% vášho denného vymeriavacieho základu.

Ako si uplatním nárok na OČR?

Sociálna poisťovňa sa prispôsobila aktuálnej situácii a zjednodušila proces podania žiadosti o ošetrovné.

1. Sociálnu poisťovňu kontaktujete telefonicky. Ak ste zamestnanec, kontaktujete pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. V prípade, že ste SZČO, obrátite sa na pobočku podľa svojho trvalého pobytu.
2. Vyplníte formulár na webe a pošlete mailom do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
3. Vyplnený formulár pošlete poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
4. Formulár vložíte do schránky pri vstupe do budovy pobočky.

 

Je mladomanželská pôžička prežitok?

Pojem mladomanželská pôžička sa ozýva Slovenskom celé roky. Pozrime sa na to, či a nakoľko je výhodná  v dnešných časoch.

Pôžičku poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).
Na to, aby ste na ňu mali nárok, je potrebné, aby ste obaja manželia splnili niekoľko podmienok:

 • ste vo veku minimálne 18 rokov a v deň podania žiadosti nepresahujete 35 rokov
 • máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • manželstvo ste uzavreli maximálne 1 rok pred podaním žiadosti,
 • dokladujete príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu,
 • váš maximálny spoločný príjem  za predchádzajúci rok nesmie presiahnuť 4 násobok životného minima ( 1 427,36 EUR)
 • ste bez nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení alebo daniach.

K tomu ešte pridajme povinnosti:

 • ručenie nehnuteľnosťou, ktorá má hodnotu minimálne 1,3 násobku hodnoty úveru a je poistená voči živelným pohromám
 • podanie žiadosti v rozmedzí od 1.4. do 1.10.

Na akú sumu máte nárok po splnení týchto všetkých bodov? Maximálne 75 000 EUR na kúpu bytu a 30 000 EUR pri stavebnej úprave.

A to pri tom ešte stále nemáte istotu, že mladomanželskú pôžičku dostanete. Závisí to totiž od finančných prostriedkov štátu a počtu celkových žiadateľov.

“Pri poskytovaní štátnych pôžičiek sa musí uchádzač pripraviť na dlhé čakacie lehoty v poradovníku, limitovaný rozpočet fondu a obmedzenú výšku úveru, pričom komerčné banky dnes poskytujú úvery 80 % – 90 % z hodnoty nehnuteľnosti a zároveň nižšie úrokové sadzby.” uviedol hypotekárny špecialista Libertas Group, Marián Jedlička.

Doba schvaľovania žiadosti sa pohybuje  v rozmedzí niekoľkých týždňov až mesiacov.
ŠFRB limituje aj podlahovú plochu nehnuteľnosti, na ktorú poskytne úver. V prípade bytu plocha nemôže prevýšiť 80 m2 a ak ide o byt v rodinnom dome, 120 m2.
Mladomanželskú pôžičku nemožno použiť bezúčelovo, na kúpu pozemku a ani na refinancovanie.

Ak zvažujete využitie mladomanželskej pôžičky a chcete sa uistiť, či pre Vás nie je na trhu lepšia možnosť, ste na správnom mieste.
Stretnutie s našimi špecialistami si dohodnete tu

 

Čo s investičným sporením?

Aj vy ste sa nechali počuť, že investičné poistenie sa neoplatí?  Je drahé a neslúži na sporenie. Treba ho zrušiť a nahradiť bežným sporením.

Dovoľte mi, označiť to za ďalšiu chybu vyskytujúcu sa na finančnom trhu. Noví finanční poradcovia týmto parazitujú na svedomitej práci ich kolegov z minulosti. Klientom rušia investičné životné poistenia (hoci klienti majú zaplatené už počiatočné náklady) so slovami „Pozrite, ako ste ušetrili.“. Tomu sa hovorí manipulácia. Výsledok? Klient sa ocitne na začiatku.

Vo finančníctve sa treba na všetko pozrieť cez fakty a poplatky. Je potrebné zohľadniť reálnu situáciu človeka a  pozrieť sa na produkty v aktuálnom čase.

“Mám splatené počiatočné náklady a radia mi, aby som investičko zrušil.”
Neodporúčam Vám to. Logicky – poplatky spojené so vznikom produktu ste zaplatili a keď máte mať konečne z produktu úžitok, tak si založíte nový, kde opäť budete platiť vstupné poplatky za investíciu. Veď to je opakujúci sa kolotoč platenia len poplatkov inštitúciám bez vášho úžitku.

Ak máte splatené počiatočné náklady, už investujete len pre seba. Nenechajte sa oklamať.

“Nemám investičné sporenie a chcem začať sporiť.”
Vtedy využite klasické sporiace produkty. Vstupný poplatok bude nižší a skôr začnete investovať. Ak aktuálne zvažujete investičné poistenie na účel sporenia, bolo by to zbytočne drahé. Oproti klasickým sporiacim schémam zahŕňa totižto aj administratívne poplatky spojené s vedením účtu, správcovský poplatok a rizikový poplatok za smrť.

Prečo Vám to píšem?
Pracujem v oblasti poisťovníctva 15 rokov. Vidím predajné trendy, ktoré sa vo financiách odzrkadľujú. Vždy bol pre mňa prvoradý ľudský prístup slúžiaci klientovi. Na základe toho s rušením investičiek na úkor investície končiacej za 20 a menej rokov, zásadne nesúhlasím.

 

Autor: Veronika Zarambukas

Prečo milujem svoju prácu?

Prečo milujem svoju prácu?

Pretože ma baví. Pretože zahŕňa všetko, čo by mala moja vysnívaná práca mať.

Pracujem ako finančný poradca, agent, sprostredkovateľ.

Smejete sa? Nečudujem sa. Ľudia tomuto sektoru nerozumejú. Nemajú ho radi, majú vlastné skúsenosti alebo skúsenosti svojho okolia, ktoré často nie sú práve pozitívne.

V tomto článku Vám chcem ukázať to pekné na mojej práci, o škaredom ste počuli a počúvate stále.

Ako poradca veľa komunikujem. Keďže som komunikatívna, nie ukecaná, tak som sa v tejto oblasti naozaj našla. Tichí ľudia v nej veru dieru do sveta nespravia. Neustále sa stretávam s novými a zaujímavými ľuďmi. Každý je iný, svojský a jedinečný. Každý má svoj príbeh, svoje radosti a starosti, svoje životné skúšky. Veľa sa naučím, veľa sa dozviem a spoznám pri tom skvelých ľudí. Áno, sú medzi nimi niekedy aj nepríjemní ľudia, plní jedu a zášte. Nevadí. Nikdy nemôžu zatieniť tých pozitívnych. Poradca proste musí mať ľudí rád.

Moja práca mi umožňuje pracovať dlhodobo v jednej oblasti a budovať pozitívne povedomie v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a investovania. V oblasti, ktorá je veľmi neobľúbená a preto to beriem aj ako výzvu. Deň čo deň ukazujem ľuďom fakty. Neustále sa musím vzdelávať. Prehŕňať sa zákonmi, aby som ich ďalej mohla šíriť ľudskou, pre laika zrozumiteľnou rečou. Moje vzdelanie a pochopenie systému tak dokážem šíriť ďalej do svojho okolia a medzi svojich klientov.

Človeka to však musí baviť, aby to fungovalo. Tomu výrazne napomáha vedomie, že vlastne robím dobrú vec. Vďaka mojej práci, ktorou je aj úprimné vzdelanie klienta, ľudia dokážu pochopiť podstatu a potrebu konkrétnych produktov. A vďaka nim má potom klient zabezpečenie v oblasti straty príjmu, dôchodku, bývania, rodiny. A má aj spoľahlivého partnera – mňa a moju spoločnosť plnú krásnych ľudí, ktorí mu pomôžu vybaviť všetko potrebné. V spolupráci s mojimi kolegami mu pomôžeme zabezpečiť aj servis, najlacnejšie riešenie s najvýhodnejšími službami. Nahlásime poistné udalosti a za ich plnenie sa pre klienta bijeme. Pre prípad, že by klient šiel do súdneho sporu s poisťovňou, máme aj právne oddelenie.

A k osobným výhodám mojej práce? Víkendy a flexibilný pracovný čas. Môžem sa tak dostatočne venovať aj deťom a manželovi, psovi a kocúrovi. Stíham sa stretávať aj s priateľmi, v ktorých som našla ďalšiu rodinu. Mimochodom, väčšinu z nich som nadobudla vďaka svojej práci 😉

Zarobím tak, aby som nemusela živoriť, ale zároveň nie toľko, aby som z toho spyšnela. Tak akurát, aby som mohla povedať, že som spokojná. A šťastná.

Vytváram si vlastné pravidlá, vlastnú cestu akou chcem ísť a kam chcem v tejto oblasti smerovať. A to je mi už dávno jasné. Chcem dlhodobo pracovať s ľuďmi a vidieť ako sa ich príbehy v čase menia. A to dokážem aj vďaka tomu, že som už v mladom veku pochopila, aké je dôležité nie len brať, ale aj dávať. Preto dávam svoje vedomosti, zručnosti, prax a pomoc pri riešení finančných situácií.

Snažím sa meniť systém, zaužívaný v našej oblasti odstránením multilevelového marketingu – dôkladným výberom spolupracovníkov, a nie náborom každého, kto je ochotný ísť to vyskúšať. Pretože ako som už napísala vyššie, túto prácu nemôže a nezvládne robiť každý.

Staviam tiež na vytvorení solídnych pracovných podmienok, ako v každej poriadnej práci, ale o tom už nájdete viac v záložke kariéra na našich stránkach 😊