Čo s investičným sporením?

Aj vy ste sa nechali počuť, že investičné poistenie sa neoplatí?  Je drahé a neslúži na sporenie. Treba ho zrušiť a nahradiť bežným sporením.

Dovoľte mi, označiť to za ďalšiu chybu vyskytujúcu sa na finančnom trhu. Noví finanční poradcovia týmto parazitujú na svedomitej práci ich kolegov z minulosti. Klientom rušia investičné životné poistenia (hoci klienti majú zaplatené už počiatočné náklady) so slovami „Pozrite, ako ste ušetrili.“. Tomu sa hovorí manipulácia. Výsledok? Klient sa ocitne na začiatku.

Vo finančníctve sa treba na všetko pozrieť cez fakty a poplatky. Je potrebné zohľadniť reálnu situáciu človeka a  pozrieť sa na produkty v aktuálnom čase.

“Mám splatené počiatočné náklady a radia mi, aby som investičko zrušil.”
Neodporúčam Vám to. Logicky – poplatky spojené so vznikom produktu ste zaplatili a keď máte mať konečne z produktu úžitok, tak si založíte nový, kde opäť budete platiť vstupné poplatky za investíciu. Veď to je opakujúci sa kolotoč platenia len poplatkov inštitúciám bez vášho úžitku.

Ak máte splatené počiatočné náklady, už investujete len pre seba. Nenechajte sa oklamať.

“Nemám investičné sporenie a chcem začať sporiť.”
Vtedy využite klasické sporiace produkty. Vstupný poplatok bude nižší a skôr začnete investovať. Ak aktuálne zvažujete investičné poistenie na účel sporenia, bolo by to zbytočne drahé. Oproti klasickým sporiacim schémam zahŕňa totižto aj administratívne poplatky spojené s vedením účtu, správcovský poplatok a rizikový poplatok za smrť.

Prečo Vám to píšem?
Pracujem v oblasti poisťovníctva 15 rokov. Vidím predajné trendy, ktoré sa vo financiách odzrkadľujú. Vždy bol pre mňa prvoradý ľudský prístup slúžiaci klientovi. Na základe toho s rušením investičiek na úkor investície končiacej za 20 a menej rokov, zásadne nesúhlasím.

 

Autor: Veronika Zarambukas

Životné poistenie je drahé…

Ak máme objektívne posúdiť, či je toto vyhlásenie pravdivé, je na mieste zadefinovať si slovo drahé.

Keď sa niečo týmto slovom označí, vyjadruje to domnienku, že to stojí neúmerne veľa peňazí. Ale je to skutočne tak?

Pozrime sa na to, čo má životné poistenie obsahovať, koľko stojí a čo zabezpečuje.Tento produkt má dopĺňať nedostatky prvého piliera – sociálnych dávok.  Jeho cieľom je zabezpečiť náš príjem v prípade, že ho na základe nepriaznivého zdravotného stavu (úrazu alebo choroby)nebudeme schopní zarobiť.

Ľudovo povedané, ak sa nám niečo stane, náš príjem zabezpečí naše životné poistenie.

Životné poistenie by malo obsahovať:

Sumu, ktorá bude vyplatená v prípade, že zomrieme  (áno, keďže sme smrteľní, musíme myslieť aj na takéto situácie. Najmä v prípade, že máme deti, dlhy, ktoré môže niekto zdediť, alebo ak je na našom príjme závislí ešte niekto iný).

Poistnú sumu na smrť si v niektorých poisťovniach môžem dokonca nastaviť na iný počet rokov, ako celé poistenie a tak ušetriť na mesačnom poistnom.

Cena za toto pripoistenie závisí od nášho veku (čím sme starší, je drahšia, pretože aj pravdepodobnosť, že si po nás smrť príde sa zvyšuje).

Sumu, ktorá nám zabezpečí dlhodobý výpadok príjmu v prípade úrazu. Tu si treba zvoliť pripoistenie trvalých následkov úrazu a nastaviť si minimálne 5 rokov svojho príjmu. Pri vážnejších úrazoch (autonehoda, pád z výšky) sa poškodí viacero častí tela a liečba môže trvať aj roky.

Sumu, ktorá nám zabezpečí dlhodobý výpadok príjmu v prípade vážnej, takzvanej kritickej choroby. V tomto pripoistení sa suma vypláca jednorazovo a nie je závislá od invalidity, ale od diagnózy. Mala by Vám zabezpečiť aspoň dva roky príjmu, nakoľko v prvom roku je človek odkázaný na nemocenskú dávku a v druhom prebieha posudzovanie invalidity, kedy sa dávky nevyplácajú.

Cena je opäť závislá od nášho veku. Čím sme mladší, tým je toto pripoistenie lacnejšie.

Sumu, ktorá nám zabezpečí príjem v prípade, že by sme sa stali invalidnými.

Ale aj sumu v prípade, že máme úraz alebo chorobu, ktoré nie sú chvalabohu trvalé, ale ich liečba potrvá niekoľko týždňov, či mesiacov. A toto spĺňa pripoistenie PN-ky alebo doby liečenia úrazu. Nastavenie opäť závisí od špecifickej potreby klienta.

 

Uveďme si krátky príklad.

Pri tridsaťročnom človeku s priemerným príjmom (800€ netto) a jedným dieťaťom,  by poistka mohla vyzerať nasledovne: Krytie smrti 40 000€, trvalé následky (s progresiou) 40 000€, kritické choroby 12 000€, invalidita od 40% – 12 000€,lopiéí, denná dávka pri PN alebo dobe liečenia úrazu 15€, oslobodenie od platenia. Mesačná platba pri takomto krytí sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje od 40 do 90 €.

Príklad je samozrejme iba orientačný. Každý človek je totiž individuálny a individuálny je aj jeho príjem, výdavky, rodinný stav, záväzky, rezervy, celková situácia. A každý človek teda potrebuje individuálny prístup, ktorý mu profesionál a odborník poskytne. Preto určite odporúčame prekonzultovanie svojho životného poistenia, aby skutočne pokrývalo to, čo má.

Vráťme sa však k cene. Myslíme si, že tá je primeraná. Životné poistenie je férový produkt, ktorý sa skladá z podstatných a konkrétnych pripoistení (pokiaľ zmluvu nastavoval profesionál) a klient presne vie ich cenu. Teda vie koľko platí konkrétne za každé pripoistenie. Súčasťou návrhu životného poistenia sú všeobecné poistné podmienky, ktoré obsahujú aj poplatkovú štruktúru spojenú s produktom.

Ak chceme, aby sme z poistenia mali návratnosť, potrebujeme poistku, ktorá nám v produkte umožní aj sporiť alebo investovať.

Predstavte si, že sa stane hociktorá zo spomínaných situácii. Dokážete dlhodobo žiť s priemerných sociálnych dávok?

Tu je ich prehľad:

Tabuľa poberateľov sociálnych dávok k 31.12.2018

 

Ak chcete nedostatky tohto povinného sociálneho piliera doplniť, najlacnejšou možnosťou je práve platiť si životné poistenie.

Do  prvého piliera odvediete 1/3 zo svojho príjmu a váš príjem v nepriaznivých situáciách to vôbec nezabezpečí.Vďaka životnému poisteniu sa skutočne spoliehate na seba.

Aké máme iné možnosti zabezpečiť si príjem, ak si teda životné poistenie neplatíme?

  1. Tvorím si rezervu sporením (toto je najväčší omyl, ktorý bohužiaľ dnes koluje internetom). Keď sa na to pozrieme logicky. Koľko si mesačne dokážete odložiť? Prirátajme úrok a povedzme si otvorene, že sa táto suma bude pohybovať v stovkách možno dvoch tisíckach ročne. Dôležité je aj to, kedy sporiaci produkt umožňuje výber peňazí z účtu a či je takýto výber bez pokuty (či nie je sporenie viazané na určitý čas).
  1. Mám vytvorený pasívny príjem (napr. vlastním nehnuteľnosť, ktorú prenajímam, alebo podnikám a  som si istý/á, že firma bude 100% fungovať aj bez mojej prítomnosti a naďalej mi bude chodiť príjem).

 

Pokiaľ ide o sporiacu schému, je viazaná na určitý čas a vyžaduje si dlhodobé investovanie, aby podielové fondy dokázali zarobiť. Teda určite Vám nedokáže zabezpečiť príjem na najbližší rok, dva či nedajbože dlhšie obdobie v prípade úrazu alebo choroby.

Keby sa z nej aj vyberať dalo. Koľko by ste mali nasporené? Sumy, o ktorých sme hovorili v príklade hore sa pohybujú v tisícoch, nie v stovkách.

Zabezpečiť Vám príjem na vyššie spomínané obdobie nedokáže ani stavebné sporenie, ani termínovaný účet či rezerva na bežnom účte. Opäť si odpovedzte na otázku, o akej sume by sme sa pri týchto produktoch rozprávali?

Spomenúť treba ešte jednu dôležitú vec. Ak sa človeku niečo stane a nemá životné poistenie, tak sa pre neho sporenie stáva záťažou, ktorej sa pri čerpaní sociálnych dávok vzdá ako prvej. To vidíme v praxi. Ak ľudia nemajú peniaze, nesporia.

Navyše, ak mám životné poistenie so sporením a nastavené pripoistenie oslobodenie od platenia pre prípad invalidity, sporenie za mňa platí poisťovňa a ja som oslobodený od celkového platenia mesačnej platby. Takúto možnosť iné typy sporení nemajú (aj keď primárnym cieľom životného poistenia nie je sporiť. Sporenie je v poistke na to, aby nám vytvorilo návratnosť vložených prostriedkov, ak sa nám nič nestane a poistka skončí – aby sme pri jej konci dostali z tohto produktu to, čo sme do nej zaplatili. Tomuto sa však budeme venovať v samostatnom článku).

Keď sa pozrieme na životné poistenie, ktoré si nastavíme na výšku svojho príjmu a zvolíme si pripoistenia, ktoré nás v prípade vymenovaných dávok zabezpečia, príde nám skôr drahé životné poistenie nemať.

Na záver opakujeme, je to férový produkt. Vieme, akú sumu si platíme mesačne, čo za tú sumu môžeme očakávať a ktoré situácie nám zabezpečí.

 

Autori: Veronika Zarambukas a Richard Zamec

Poisťovne klamú a neplnia – je to zlodejina!

Medzi ľuďmi často prevláda názor, že všetky poisťovne klamú a neplnia. Veď hádam každý má v okolí niekoho, komu poisťovňa neplnila poistné plnenie, hoci si platil poistku. Z toho logicky vychádza, že keď má človek platiť, vedia sa poisťovne pripomenúť a keď ide o plnenie, vykrútia sa z neho. Read more

Ja životné poistenie nepotrebujem!

Toto vyhlásenie prichádza buď od človeka, ktorý o životnom poistení nie je správne informovaný, alebo nemá skúsenosť s nečakanými životnými situáciami.

Je to veľký omyl. Každý v produktívnom veku potrebuje životné poistenie. Read more

Prečo milujem svoju prácu?

Prečo milujem svoju prácu?

Pretože ma baví. Pretože zahŕňa všetko, čo by mala moja vysnívaná práca mať.

Pracujem ako finančný poradca, agent, sprostredkovateľ.

Smejete sa? Nečudujem sa. Ľudia tomuto sektoru nerozumejú. Nemajú ho radi, majú vlastné skúsenosti alebo skúsenosti svojho okolia, ktoré často nie sú práve pozitívne.

V tomto článku Vám chcem ukázať to pekné na mojej práci, o škaredom ste počuli a počúvate stále.

Ako poradca veľa komunikujem. Keďže som komunikatívna, nie ukecaná, tak som sa v tejto oblasti naozaj našla. Tichí ľudia v nej veru dieru do sveta nespravia. Neustále sa stretávam s novými a zaujímavými ľuďmi. Každý je iný, svojský a jedinečný. Každý má svoj príbeh, svoje radosti a starosti, svoje životné skúšky. Veľa sa naučím, veľa sa dozviem a spoznám pri tom skvelých ľudí. Áno, sú medzi nimi niekedy aj nepríjemní ľudia, plní jedu a zášte. Nevadí. Nikdy nemôžu zatieniť tých pozitívnych. Poradca proste musí mať ľudí rád.

Moja práca mi umožňuje pracovať dlhodobo v jednej oblasti a budovať pozitívne povedomie v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a investovania. V oblasti, ktorá je veľmi neobľúbená a preto to beriem aj ako výzvu. Deň čo deň ukazujem ľuďom fakty. Neustále sa musím vzdelávať. Prehŕňať sa zákonmi, aby som ich ďalej mohla šíriť ľudskou, pre laika zrozumiteľnou rečou. Moje vzdelanie a pochopenie systému tak dokážem šíriť ďalej do svojho okolia a medzi svojich klientov.

Človeka to však musí baviť, aby to fungovalo. Tomu výrazne napomáha vedomie, že vlastne robím dobrú vec. Vďaka mojej práci, ktorou je aj úprimné vzdelanie klienta, ľudia dokážu pochopiť podstatu a potrebu konkrétnych produktov. A vďaka nim má potom klient zabezpečenie v oblasti straty príjmu, dôchodku, bývania, rodiny. A má aj spoľahlivého partnera – mňa a moju spoločnosť plnú krásnych ľudí, ktorí mu pomôžu vybaviť všetko potrebné. V spolupráci s mojimi kolegami mu pomôžeme zabezpečiť aj servis, najlacnejšie riešenie s najvýhodnejšími službami. Nahlásime poistné udalosti a za ich plnenie sa pre klienta bijeme. Pre prípad, že by klient šiel do súdneho sporu s poisťovňou, máme aj právne oddelenie.

A k osobným výhodám mojej práce? Víkendy a flexibilný pracovný čas. Môžem sa tak dostatočne venovať aj deťom a manželovi, psovi a kocúrovi. Stíham sa stretávať aj s priateľmi, v ktorých som našla ďalšiu rodinu. Mimochodom, väčšinu z nich som nadobudla vďaka svojej práci 😉

Zarobím tak, aby som nemusela živoriť, ale zároveň nie toľko, aby som z toho spyšnela. Tak akurát, aby som mohla povedať, že som spokojná. A šťastná.

Vytváram si vlastné pravidlá, vlastnú cestu akou chcem ísť a kam chcem v tejto oblasti smerovať. A to je mi už dávno jasné. Chcem dlhodobo pracovať s ľuďmi a vidieť ako sa ich príbehy v čase menia. A to dokážem aj vďaka tomu, že som už v mladom veku pochopila, aké je dôležité nie len brať, ale aj dávať. Preto dávam svoje vedomosti, zručnosti, prax a pomoc pri riešení finančných situácií.

Snažím sa meniť systém, zaužívaný v našej oblasti odstránením multilevelového marketingu – dôkladným výberom spolupracovníkov, a nie náborom každého, kto je ochotný ísť to vyskúšať. Pretože ako som už napísala vyššie, túto prácu nemôže a nezvládne robiť každý.

Staviam tiež na vytvorení solídnych pracovných podmienok, ako v každej poriadnej práci, ale o tom už nájdete viac v záložke kariéra na našich stránkach 😊

Nebuď pštros! Aj ty strkáš hlavu do piesku?

Mnoho ľudí sa pri počutí slovného spojenia „životné poistenie“ zmenia na pštrosa alebo ježka. Buď pred ním schovajú hlavu do piesku, alebo ostanú celí zježení.
Čudujem sa tomu? Nie. Dokonca oba postoje chápem.
Je tu ale jeden fakt. Životné poistenie je skvelý produkt, kde za pomerne nízku cenu zabezpečíte to, aby ste neboli odkázaný na štát – sociálne dávky. Alebo na rodinu, ktorej sa stane invalid časom záťažou. Samozrejme v prípade, keď nemá peniaze.
Poistenie sa tu stáva skutočným priateľom a podáva pomocnú ruku v situáciách, kedy ju potrebujeme. Sme krehkí a zraniteľní. A keď sa niečo stane, zabezpečí nás, aj keď o ňom teraz nechceme ani počuť.
Ono v podstate nikomu nič neurobilo, aby sme ho takto zle vnímali. To zavinili ľudia. Ľudská chamtivosť a márnivosť spôsobila, že predaj tohto produktu sa robil za účelom zisku, nie pomoci v ťažkých situáciách.
Ako to viem? Pretože som videla, že sa nastavovalo šablónovito (nie podľa skutočných potrieb klienta). Predávalo sa každému rovnako a chýbali v ňom nevyhnutné pripoistenia. Dôležitá bola len mesačná platba. Úžitok z produktu šiel na druhé miesto a tak nejaké nastavenie nezohrávalo rolu.
Najhorší scenár bol predaj tohto produktu ako čisté sporenie. Toto sa však dialo ako na bežiacom páse, a tak niet divu, že z produktu zostali ľudia sklamaní. Pri poplatkoch, ktoré v sebe má, nebolo efektívne nasporenie si proste možné. Sporenie malo vždy mať význam len z pohľadu návratnosti peňazí vložených do krytia rizík. Aby som na konci poistenia dostal aspoň niečo. Nie ako čistá investícia.
Všetko zlé teda spôsobilo nesprávne prezentovanie a nastavovanie poistenia.
Chcem Vám preto ukázať skutočné dôvody pre ktoré tento produkt mať. Prečo sa s ním spriateliť. A prečo ho mať prostredníctvom našej spoločnosti – Libertas group.
Presvedčte sa na našej stránke www.libertasgroup.sk a dohodnite si stretnutie.

Keď je invalidita OK, nie K.O.

Keď robím audit a kontrolujem zmluvy životného poistenia, ktoré majú klienti nastavené, vidím dookola stále sa opakujúcu tú istú chybu. V poistkách skoro vždy chýba PRIPOISTENIE INVALIDITY.

Finanční poradcovia nastavujú v zmluvách pripoistenie trvalých následkov úrazu a kritických ochorení. Predsa, stať sa Vám môže buď úraz, alebo choroba. Lenže…

Pozor! Pripoistenie kritických chorôb je veľmi obmedzené pripoistenie. Každá poisťovňa má presne vymedzený balík chorôb a podmienky, za akých bude poskytovať pri týchto chorobách plnenie. Takže sa jedná o limitujúci balík diagnóz a človeku sa ich reálne môže stať omnoho viac.

Čo v balíkoch chýba?

Napríklad cukrovka – zopár poisťovní ju kryje, ale veľmi obmedzene. Ďalej psychické choroby (áno, opäť sú poisťovne ktoré ich majú, ale zasa redukované zväčša na 2 konkrétne diagnózy), choroby chrbtice, kĺbov, svalov, ktoré často vedú k invalidite a neschopnosti pracovať.

A pre toto je dôležité poistiť si SAMOTNÚ INVALIDITU! Dnes je možností, ako si nastaviť túto dávku naozaj veľa, v rôznych balíkoch a dá sa nastaviť už od 40% invalidity.

Na Slovensku je 236 141  invalidných dôchodcov k 31.05.2019. Tí, nad 70% invalidity majú priemerný  invalidný dôchodok vo výške 378,62€. Tí, ktorým bola priznaná invalidita nižšia, majú priemerný invalidný dôchodok 209,33€.

Invalidita sa v Sociálnej poisťovni posudzuje až po ukončení PN-ky a zo zákona má Sociálna poisťovňa na to až 12 mesiacov. Kým je ale človek posudzovaný, nedostáva žiadnu rentu. PN-ka mu skončila a invalidita ešte nebola priznaná. Aby ju uznali, musí invalidita presahovať 40% oproti zdravému človeku a posudzovaný musí mať dostatočný počet odpracovaných rokov. Akonáhle je uznaný invalidom, dávka je vyplatená aj spätne za obdobie, kedy trvalo posudzovanie.

Otázkou zostáva – koľkí z tých invalidov mysleli na to, že sa nimi stanú. A koľko z nich na to bolo pripravených? Na prvý pohľad hlúpa otázka, a však v skutočnosti veľmi aktuálna.

Napriek tomu, že máme situácie, ktoré sa bežne stávajú a môžeme ich poznať dokonca aj v našom blízkom či vzdialenejšom okolí, nenapadne nás si túto situáciu zabezpečiť. A pritom je to tak jednoduché. V porovnaní s tým, aké problémy môže nedostatok príjmu v kombinácii so zlým zdravotným stavom narobiť je prevencia lacná záležitosť.

Radi Vám v tomto poradíme.

www.libertasgroup.sk

Ešte stále dávaš 4,75% štátu zbytočne?

Prečo je sporenie do druhého piliera téma, ktorá by mala zaujímať predovšetkým mladých ľudí? Čakať sa nevyplatí, založiť si ho môžte len do 35 rokov. Druhý pilier neslúži len na dôchodok. Často je spomenutý len v súvislosti s ním a niet divu, že v podvedomí ho máme zafixovaný ako niečo, čo je veľmi ďaleko a netýka sa nás. Nás – mladých táto téma nezaujíma, pretože dôchodok momentálne nie je našou prioritou. Je to nuda, nikomu sa nechce čítať o druhom pilieri dookola  to isté.

Chcem Vám preto ukázať DSS v inom šate.

Žijeme teraz a tu. Študujeme, pracujeme, budujeme kariéru, vytvárame si domov a zakladáme si rodinu. Toto všetko nás stojí peniaze. Je pochopiteľné, že človek, ktorý skončí školu si pri budovaní svojho života pomáha rôznymi úvermi. Nie je tajomstvom, že ak chce človek v dnešnej dobe bývať vo svojom, musí si pomôcť hypotékou. Podnájom je skôr krátkodobé riešenie, nakoľko ich cena je porovnateľná so splátkou hypotéky.

Pomocou hypotéky riešime bývanie, pomocou leasingu auto, pomocou študentskej pôžičky štúdium…

Takto si tvoríme dlh, ktorý sa snažíme postupne s každou výplatou zmierniť. O tom, ako nám zdravotné problémy môžu spôsobiť stratu príjmu, budeme ešte písať v inom článku. Tu chceme poukázať na to, že sme smrteľní a dôchodku sa už nemusíme dožiť. Jednoducho odídeme skôr, ako by sme predpokladali. To sa stáva. Smrť mladého človeka nie je téma o ktorej sa hovorí ľahko, no v niektorých prípadoch je to nevyhnutné.

Druhý pilier predstavuje rezervu aj pre ľudí v produktívnom veku. Keďže je dediteľný, môže po nečakanej smrti človeka pred dôchodkom slúžiť napríklad na pohrebné náklady alebo na splatenie aspoň časti záväzkov, ktoré počas života vznikli. Nakoľko peniaze do druhého piliera idú z povinných odvodov, nemusíme si platiť na túto rezervu NIČ Z VLASTNÉHO VRECKA. Buď teda využijeme možnosť sporiť si na vlastný účet v druhom pilieri, alebo celá výška povinných odvodov prepadne Sociálnej poisťovni.

Druhý pilier nie je pre nás len riešením situácie, ktorá nastane až na dôchodku. Každý mesiac nám ide z povinných odvodov 4,75% na osobný dôchodkový účet do druhého piliera. Výška, ktorá odchádza na náš osobný účet sa bude až do roku 2024 každým rokom zvyšovať o 0,25%, až pokým sa táto výška nezastaví na 6%.  Tieto peniaze sa nám  zhodnocujú, podľa nami vybranej investičnej stratégie, aby nám na dôchodok vytvorili rezervu. Zvyšné peniaze, ktoré odvádzame do Sociálnej poisťovne sa rozdeľujú medzi súčasných dôchodcov.

Ak vieme, aké možnosti nám druhý pilier ponúka, vieme sa pripraviť na neočakávane  situácie v budúcnosti. Je dôležité vedieť čítať vo svojom výpise, ale rovnako aj to, ako máme druhý pilier nastavený. My Vám radi pomôžeme, aby ste sa vyznali vo svojom druhom pilieri a spoločne skontrolujeme aj to, či ho máte správne nastavený. Ak ho ešte nemáte, pomôžeme Vám ho založiť. Podmienkou pre vstup do II piliera je vek nižší ako 35 rokov.

 

 

Keď Somár nie je somárom

 

Čo nájdeme na výplatnej páske?

Vezmime si príklad 25 ročného Andreja Somára, ktorý je čerstvý absolvent. Po štúdiu nastúpil do práce na technickej linke v nemenovanej automobilke. V rukách drží svoju prvú výplatnú pásku. Pozerá sa na ňu a nestačí sa čudovať. Čo to sakra má znamenať?

Super hrubá mzda – 1.346 € (odvod z nej platí zamestnávateľ)

Hrubá mzda – 1.000 € (odvod z nej platí zamestnanec)

Daň z príjmu – 103,85 € (platí ju zamestnanec)

Čistá mzda – 759,65 € je vyplatená zamestnancovi na účet

Rozdiel medzi 1.346 €, ktoré stojí práca Andreja a ktoré si skutočne odpracoval a sumou 759,65 €, ktorá mu pristála na účte je 586,35€. Tieto peniaze idú rovno zo mzdy do troch inštitúcií – do Sociálnej poisťovne – 34,6% – 346 €, Zdravotnej poisťovne – 14% – 140 € a Daňovému úradu – 19% – 103,85 € v podobe odvodov a dane z príjmu.

Ak Andrej odpracuje pre Slovensko 10 rokov, odvedie pri tejto mzde do Sociálnej poisťovne – 41.520 € do Zdravotnej poisťovne 16.800 € a štátu formou daní 12.462 €.

Čo sa Andrejovi udialo za týchto 10 rokov? Oženil sa s pôvabnou Dominikou a založil si rodinu. Má dve nádherné deti. Ročnú Kamilku a trojročného Kubka. Bývajú v byte, ktorý si kúpili na hypotéku v hodnote 146.000 € a stojí ich to mesačne 628 €.

Z tých 41.520 €, ktoré odviedol do Sociálnej poisťovne si 5.700 € pripísal na svoj dôchodkový účet v druhom pilieri a tak si aspoň časť odvodov vráti na staré kolená späť do vrecka.

Po týchto desiatich rokoch má Andrej smolu. Stane sa účastníkom dopravnej nehody a skončí s nepeknými zlomeninami a pomliaždeninami v nemocnici.

Bohužiaľ skončí na dlhodobej PN-ke – a začne poberať v priemere 512 €. Maximálne však po dobu 365 dní. Potom jeho dávka zanikne. Počas tejto doby si, ale musí doplácať na lieky, pomôcky a rehabilitácie, pretože nie všetky sú preplácané Zdravotnou poisťovňou, hoci do nej zo svojej mzdy vložil už 16.800€.

Čo sa však stane s Andrejom? Ten naďalej nie je schopný pracovať. Autonehoda mu zanechá trvalé následky formou čiastočnej nehybnosti pravej nohy. To sa podpísalo na jeho práci, ktorú musel ukončiť. A tak nemá príjem ani formou invalidného dôchodku od štátu, nakoľko čaká na posúdenie invalidity posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne. Podmienky pre splnenie invalidného dôchodku nakoniec po ôsmych mesiacoch splní a je mu priznaný invalidný dôchodok 255,89€. Invalidita na 41% poškodenia tela. Jednorazovo mu je vyplatených 2047,12€ – a to spätne za obdobie, ktoré invalidný dôchodok nepoberal, lebo čakal na posúdenie invalidity.

A viete ako to s Andrejom Somárom dopadlo?

Vzhľadom k okolnostiam veľmi dobre. On sa totižto už dávno, dávno poistil. A svoju poistku prispôsoboval pravidelne aj svojej životnej situácii. Stretol totižto nás a vysomáril sa v dôchodkových pilieroch tak, aby pracovali pre neho.

V poistke mal nastavenú dobu liečenia úrazu na 20€/deň a keďže najdlhšie sa liečil na komplikovanú zlomeninu stehennej kosti s posunutím úlomkov liečenú operačne 254 dní, dostal z tohto pripoistenia – 5.080 €.

Mesačne mu do vrecka pritieklo z poistky 600 € (pričom jeho deficit príjmu bol 247,65 €). Po roku boli ohodnotené trvalé následky úrazu stanovené na 51% poškodenia tela. Podľa poistných podmienok mal pripoistenie s progresívnym plnením a dostal 88.000€ jednorazovo. A keďže mu bola priznaná aj invalidita Sociálnou poisťovňou dostal aj jednorazové vyrovnanie z poistenia invalidity v hodnote 12.000 €.

Príjem, ktorý mesačne Andrej potrebuje je 760 €. Zo Sociálnej poisťovne formou invalidného dôchodku dostáva 256 €. Vzniká mu tak mesačne deficit 504 €. Andrej je ale v pohode pretože 88.000 €, ktoré dostal zo životného poistenia za trvalé následky úrazu a 12.000 € z pripoistenia invalidity spolu s dorovnaním zo Sociálnej poisťovne vo výške 2.047 € mu postačujú na vykrytie príjmu až na 17 rokov. Samozrejme vie, že môže časť minúť aj skôr a užiť si ju, pretože si časom nájde nové uplatnenie, prípadne sa jeho hendikep môže rokmi zmierniť.

Ale pokiaľ bude chcieť môže odpočívať, rehabilitovať a venovať sa rodine.

Buďte ako Andrej Somár poistite sa.

Druhý pilier je pre ľudí do 35 rokov nevyhnutnosť!

V dnešnej dobe je otázka dôchodku čoraz akútnejšia, napriek tomu sa jej mladí ľudia vyhýbajú.

Stretávam sa s názormi, že do dôchodku je ešte ďaleko a počas tejto dlhej doby sa všetko ešte tisíckrát zmení. Alebo naopak, načo sa touto témou zaoberať, veď „ja to aj tak nezmením“. Smutné je, ak od mladých ľudí počúvam, že sa dôchodku ani nedožijú a uvedomujem si, že aj táto možnosť tu je pri neustále sa posúvajúcom veku, v ktorom budeme mať nárok podľa zákona oddychovať. To však neznamená, že máme byť frustrovaní natoľko, aby sme túto tému ignorovali. Aby sa nám to naozaj nevypomstilo formou skutočne biedneho dôchodku.

Treba si uvedomiť, že práve čas tu zohráva obrovskú rolu, a keď príde neskorší vek, s ním prichádza aj chuť začať sa tejto téme venovať. S vekom sa znižuje počet rokov, aby sme sa na dôchodok mohli pripraviť. Čím neskôr sa začneme na dôchodok finančne pripravovať, tým viac peňazí nás to bude mesačne stáť (kým 25 ročného človeka stojí nasporenie sumy 33 194 eur na dôchodok s predpokladaným výnosom 6% mesačne 19 eur, 55 ročný človek si musí mesačne odkladať na nasporenie rovnakej sumy až 250 eur, čo vidíme na grafe nižšie).

cena-za-cas

Kto bude mať štátny dôchodok, kedy a v akej výške? Bude vôbec štátny dôchodok?

Prvý pilier je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Je postavený na priebežnom spôsobe dôchodkového zabezpečenia. V praxi každý mesiac zo svojej mzdy odvedieme formou odvodov na starobné poistenie 18% (14% zamestnávateľ + 4%zamestnanec, 18% SZČO). Tieto peniaze sú však ihneď použité na vyplácanie súčasných dôchodcov.

V roku 2016 je priemerný starobný dôchodok 416 eur a poberá ho 1 044 737 dôchodcov.

(2 490 800 zamestnaných ľudí pracuje na to, aby títo dôchodcovia mali svoje dôchodky, zdroj: Sociálna poisťovňa k 31.10.2016)

Pokles štátnych dôchodkov zobrazuje aj miera náhrady zo mzdy (pomer mzdy a dôchodku).

miera-nahrady-zo-mzdy

Keď si dáme tento graf do čísel:

V roku 1970 by dôchodca zarábajúci 1000 eur odišiel s výškou dôchodku 750 eur.
V roku 2000 by tento istý dôchodca na dôchodok odišiel so sumou 490 eur.
V roku 2015 by tento dôchodca zarábajúci 1000 eur na dôchodok odišiel so sumou 460 eur.

Koľko zrejme dostane budúci dôchodca v roku 2045 si už zrátame ľahko…

K poklesu štátnych dôchodkov prispievajú aj ľudia v produktívnom veku. Odchádzajú za prácou do zahraničia a platia odvody v krajine, kde pracujú. Tiež máme skupinu ľudí, ktorí pracovať nemôžu zo zdravotných dôvodov a taktiež neprispievajú do ekonomického systému, keďže poberajú invalidné dôchodky. Máme aj ľudí, ktorí zomrú v mladom veku a tak je opäť o určitý počet prispievateľov na dôchodky menší. A sú medzi nami aj ľudia, ktorým sa buď pracovať nechce, lebo nemusia, alebo si prácu jednoducho nevedia nájsť. K nezamestnanosti prispievajú aj regióny, kde sa vrece s pracovnými ponukami práve nesype.

To, že starobné dôchodky klesajú, je aj vďaka demografickému vývoju. Na grafe vidíme, koľko mužov a žien bolo na Slovensku v roku 2015 v jednotlivých vekových kategóriách.

strom-zivota-kopie

Dnes už vôbec nie je novinkou informácia, že starnúcej populácie nám pribúda, ale detí sa naopak rodí čoraz menej.

uhrnna-plodnost

Pokles počtu narodených detí je odrazom aj toho, že sa znižuje ich počet na jednu ženu. Kým v roku 1950 ženy mali bežne 3 a viac detí, dnes rastie počet žien, ktorým stačí jedno dieťa a na druhé nemajú ani pomyslenie. A tiež sa posúva vek prvorodičiek. Kým v minulosti mali prvorodičky osemnásť, devätnásť, dnes sú to bežne tridsať a viac ročné ženy.

Myslím, že všetky tieto čísla sú do očí bijúce a poukazujú na to, že dôchodky prejdú ešte dramatickou zmenou a nebudú sa na tie dnešné absolútne podobať. Veď len od roku 2004 nastalo už 44 novelizácii v dôchodkovej oblasti. Ak občan nevyužíva druhý pilier, všetky odvody necháva štátu, aby s nimi hospodáril podľa rozhodnutí súčasných politikov. Tí tu už v čase vyplácania dôchodkov o 20, či 30 rokov nebudú. Rovnako ako pri faktoch, ktoré sme si ukázali, je jasné, že ani štátne dôchodky nebudú existovať v takej podobe ako dnes. Nebudú v takej výške, nebudú pre všetkých a uvidíme ich neskôr.

No a prečo teda sporiť určite aj v druhom pilieri?

Pretože je to pilier sporivý. Teda odvody, ktoré si do neho odvedieme zároveň investujeme do dôchodkových fondov, a pracujú tak pre náš budúci dôchodok.

V prípade, že mám druhý pilier, odvody, ktoré mesačne odvádzam do Sociálnej poisťovne sa prerozdelia. 14% zostane v Sociálnej poisťovni a 4% sa odvádzajú na dôchodkový účet, kde sa investujú a pracujú na zisku pre sporiteľa (od roku 2017 sa budú zvyšovať o 0,25% ročne, až do roku 2024, kedy dosiahnu výšku 6%).

Pretože tento účet je majetkom sporiteľa, v čase sporenia je dedičný. Slúži len na vyplácanie dôchodku sporiteľa, a je teda určite potrebný a nevyhnutný pre mladých ľudí. Myslím ľudí, ktorí majú menej ako 35 rokov. Týmto ľuďom štát za takú dlhú dobu, kým pôjdu do dôchodku, dnes zaručene nemôže nič garantovať. Môže len niečo sľúbiť, čo však môže budúca vláda veľmi rýchlo zmeniť. Okrem toho vieme, ako sľuby politikov väčšinou končia.

Na základe toho, čo už vieme dnes, však môžeme s istotou povedať, že dôležitosť II. piliera sa bude zvyšovať, nie znižovať.

Odvážim sa tvrdiť, že druhý pilier časom nebude len doplnkom k dôchodkovému sporeniu, ale že dokonca nahradí pilier prvý. To je však hudba budúcnosti, bude sa toho ešte meniť naozaj veľa.