Druhý pilier je pre ľudí do 35 rokov nevyhnutnosť!

V dnešnej dobe je otázka dôchodku čoraz akútnejšia, napriek tomu sa jej mladí ľudia vyhýbajú.

Stretávam sa s názormi, že do dôchodku je ešte ďaleko a počas tejto dlhej doby sa všetko ešte tisíckrát zmení. Alebo naopak, načo sa touto témou zaoberať, veď „ja to aj tak nezmením“. Smutné je, ak od mladých ľudí počúvam, že sa dôchodku ani nedožijú a uvedomujem si, že aj táto možnosť tu je pri neustále sa posúvajúcom veku, v ktorom budeme mať nárok podľa zákona oddychovať. To však neznamená, že máme byť frustrovaní natoľko, aby sme túto tému ignorovali. Aby sa nám to naozaj nevypomstilo formou skutočne biedneho dôchodku.

Treba si uvedomiť, že práve čas tu zohráva obrovskú rolu, a keď príde neskorší vek, s ním prichádza aj chuť začať sa tejto téme venovať. S vekom sa znižuje počet rokov, aby sme sa na dôchodok mohli pripraviť. Čím neskôr sa začneme na dôchodok finančne pripravovať, tým viac peňazí nás to bude mesačne stáť (kým 25 ročného človeka stojí nasporenie sumy 33 194 eur na dôchodok s predpokladaným výnosom 6% mesačne 19 eur, 55 ročný človek si musí mesačne odkladať na nasporenie rovnakej sumy až 250 eur, čo vidíme na grafe nižšie).

cena-za-cas

Kto bude mať štátny dôchodok, kedy a v akej výške? Bude vôbec štátny dôchodok?

Prvý pilier je z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Je postavený na priebežnom spôsobe dôchodkového zabezpečenia. V praxi každý mesiac zo svojej mzdy odvedieme formou odvodov na starobné poistenie 18% (14% zamestnávateľ + 4%zamestnanec, 18% SZČO). Tieto peniaze sú však ihneď použité na vyplácanie súčasných dôchodcov.

V roku 2016 je priemerný starobný dôchodok 416 eur a poberá ho 1 044 737 dôchodcov.

(2 490 800 zamestnaných ľudí pracuje na to, aby títo dôchodcovia mali svoje dôchodky, zdroj: Sociálna poisťovňa k 31.10.2016)

Pokles štátnych dôchodkov zobrazuje aj miera náhrady zo mzdy (pomer mzdy a dôchodku).

miera-nahrady-zo-mzdy

Keď si dáme tento graf do čísel:

V roku 1970 by dôchodca zarábajúci 1000 eur odišiel s výškou dôchodku 750 eur.
V roku 2000 by tento istý dôchodca na dôchodok odišiel so sumou 490 eur.
V roku 2015 by tento dôchodca zarábajúci 1000 eur na dôchodok odišiel so sumou 460 eur.

Koľko zrejme dostane budúci dôchodca v roku 2045 si už zrátame ľahko…

K poklesu štátnych dôchodkov prispievajú aj ľudia v produktívnom veku. Odchádzajú za prácou do zahraničia a platia odvody v krajine, kde pracujú. Tiež máme skupinu ľudí, ktorí pracovať nemôžu zo zdravotných dôvodov a taktiež neprispievajú do ekonomického systému, keďže poberajú invalidné dôchodky. Máme aj ľudí, ktorí zomrú v mladom veku a tak je opäť o určitý počet prispievateľov na dôchodky menší. A sú medzi nami aj ľudia, ktorým sa buď pracovať nechce, lebo nemusia, alebo si prácu jednoducho nevedia nájsť. K nezamestnanosti prispievajú aj regióny, kde sa vrece s pracovnými ponukami práve nesype.

To, že starobné dôchodky klesajú, je aj vďaka demografickému vývoju. Na grafe vidíme, koľko mužov a žien bolo na Slovensku v roku 2015 v jednotlivých vekových kategóriách.

strom-zivota-kopie

Dnes už vôbec nie je novinkou informácia, že starnúcej populácie nám pribúda, ale detí sa naopak rodí čoraz menej.

uhrnna-plodnost

Pokles počtu narodených detí je odrazom aj toho, že sa znižuje ich počet na jednu ženu. Kým v roku 1950 ženy mali bežne 3 a viac detí, dnes rastie počet žien, ktorým stačí jedno dieťa a na druhé nemajú ani pomyslenie. A tiež sa posúva vek prvorodičiek. Kým v minulosti mali prvorodičky osemnásť, devätnásť, dnes sú to bežne tridsať a viac ročné ženy.

Myslím, že všetky tieto čísla sú do očí bijúce a poukazujú na to, že dôchodky prejdú ešte dramatickou zmenou a nebudú sa na tie dnešné absolútne podobať. Veď len od roku 2004 nastalo už 44 novelizácii v dôchodkovej oblasti. Ak občan nevyužíva druhý pilier, všetky odvody necháva štátu, aby s nimi hospodáril podľa rozhodnutí súčasných politikov. Tí tu už v čase vyplácania dôchodkov o 20, či 30 rokov nebudú. Rovnako ako pri faktoch, ktoré sme si ukázali, je jasné, že ani štátne dôchodky nebudú existovať v takej podobe ako dnes. Nebudú v takej výške, nebudú pre všetkých a uvidíme ich neskôr.

No a prečo teda sporiť určite aj v druhom pilieri?

Pretože je to pilier sporivý. Teda odvody, ktoré si do neho odvedieme zároveň investujeme do dôchodkových fondov, a pracujú tak pre náš budúci dôchodok.

V prípade, že mám druhý pilier, odvody, ktoré mesačne odvádzam do Sociálnej poisťovne sa prerozdelia. 14% zostane v Sociálnej poisťovni a 4% sa odvádzajú na dôchodkový účet, kde sa investujú a pracujú na zisku pre sporiteľa (od roku 2017 sa budú zvyšovať o 0,25% ročne, až do roku 2024, kedy dosiahnu výšku 6%).

Pretože tento účet je majetkom sporiteľa, v čase sporenia je dedičný. Slúži len na vyplácanie dôchodku sporiteľa, a je teda určite potrebný a nevyhnutný pre mladých ľudí. Myslím ľudí, ktorí majú menej ako 35 rokov. Týmto ľuďom štát za takú dlhú dobu, kým pôjdu do dôchodku, dnes zaručene nemôže nič garantovať. Môže len niečo sľúbiť, čo však môže budúca vláda veľmi rýchlo zmeniť. Okrem toho vieme, ako sľuby politikov väčšinou končia.

Na základe toho, čo už vieme dnes, však môžeme s istotou povedať, že dôležitosť II. piliera sa bude zvyšovať, nie znižovať.

Odvážim sa tvrdiť, že druhý pilier časom nebude len doplnkom k dôchodkovému sporeniu, ale že dokonca nahradí pilier prvý. To je však hudba budúcnosti, bude sa toho ešte meniť naozaj veľa.

Nesporíme cez poistenie, ale…

Článkov, ktoré sa zaoberajú tvrdením, že sporiť cez investičné životné poistenie je pre klientov nevýhodné, vyšlo v našich končinách už niekoľko, najmä v poslednej dobe sa s nimi roztrhlo vrece. Takéto texty sa spravidla zaoberajú bohatou poplatkovou štruktúrou investičných poistení, vďaka ktorým sa cez tieto produkty sporiť neoplatí a tvrdia, niekedy až prekvapivo jednoznačne, že je vždy výhodnejšie zvoliť kombináciu rizikového poistenia a sporiacej schémy. Existujú dokonca webové stránky, kde si ľudia môžu prerátať, o koľko je druhá možnosť zakaždým výhodnejšia.

Investičné poistenie by teda po správnosti malo patriť, ako nevhodný typ produktu, na smetisko dejín.

Je to ale skutočne tak? Ako to tak v živote býva, nič nie je čierne ani biele a k daným tvrdeniam je potrebné podotknúť niekoľko ale…

 

Poistenie ako sporenie

V prvom rade je na mieste povedať, že s veľkou časťou týchto článkov možno súhlasiť, a o daných veciach je na Slovensku skutočne potrebné hovoriť.

Prepoisťovanie a poistky uzatvorené čisto za účelom sporenia sú skutočne problémom, pri ktorom tisíce ľudí prerábajú tisíce eur. Dôvodom je nedostatočná vzdelanosť, v horšom prípade bezohľadnosť poisťovacích agentov i maklérov, ktoré tieto produkty za daným účelom uzatvárajú.

A príčinou sú skutočne poplatky. Tých býva v investičnom poistení 5 až 6 (majú buď fixne danú výšku, alebo sú pohyblivé – vyjadrené percentuálne). Poplatkom, ich komplexnejšej analýze a porovnaniu sa bude venovať náš samostatný príspevok, preto rozbor témy zatiaľ opustím a ostaneme pri tom, že poplatky v poistení sú príliš vysoké na to, aby sa poistenie dalo brať ako vhodný produkt na sporenie. Ale…

 

Krytie a návratnosť

Aké má teda investičné poistenie výhody? Sú celkom tri, avšak všetko závisí od typológie klienta a nastavenia produktu. V prvom rade samozrejme investičné poistenie nesmie byť nastavené čisto na sporenie. V takom prípade sa totiž percentuálne poplatky vyšplhajú do takých hodnôt, že sa investovanie v porovnaní s ostatnými typmi produktov stane výrazne nevýhodným.

Investičné poistenie teda vždy musí plniť svoju zamýšľanú prvoradú funkciu, tak isto ako rizikové poistenie – a teda krytie. Rozbor typov pripoistení a toho, aké majú pre klienta zmysel a aké nie, si opäť vyžaduje samostatný článok a, samozrejme, závisí od životnej situácie a požiadaviek klienta. Krycia zložka poistenia však zakaždým musí tvoriť dominantnú časť produktu.

A čo sporiaca zložka? Tá musí logicky tvoriť menšiu časť, ideálne, aby spĺňala takzvanú návratnosť z poistenia – aby si produkt, nehľadiac na to či klient v budúcnosti krytie využije alebo nie, „zarobil sám na seba“. Teda aby hodnota poistenia na konci (čiže pred dôchodkom) bola zhruba rovnaká ako suma, ktorá sa za celý čas zaplatila na celkovom poistnom a poistenie bolo teda v konečnom dôsledku „zadarmo“.

Okrem návratnosti, samozrejme, ostanú zachované spomínané výhody investičného poistenia. Aké to sú?

 

Výhody investičného poistenia

Prvá a najzásadnejšía výhoda je, že pre niektorých klientov vyjde cena krycej zložky v investičnom poistení oveľa lacnejšie ako v rizikovom. Najväčší rozdiel je v pripoisteniach, v ktorých môže „investičko“ uplatniť takzvané prirodzené, teda postupne sa zvyšujúce sadzby – to sú také, pri ktorých rizikovosť stúpa s vekom (napr. krytie akejkoľvek smrti alebo kritických chorôb).

Suma pri takýchto sadzbách sa, samozrejme, časom môže výrazne zvýšiť, avšak spravidla (s výnimkou snáď iba jednej spoločnosti) sa cena poistného pre klienta nemení a rozdiel sa strháva z nasporenej zložky. Predpoklad investičného zhodnotenia s týmto rozdielom už dopredu počíta.

V praxi to znamená, že cena za dobre nastavené investičné poistenie je v niektorých prípadoch len nepatrne vyššia ako pri obdobne nastavenej „rizikovke“. Pritom v prvom prípade sa všetky zaplatené peniaze z poistky vrátia, v druhom klient nedostane naspäť nič.

Ďalšia výhoda vznikne, pokiaľ je v poistke nastavené užitočné pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity. V takom prípade za klienta, ktorý sa stal invalidom, poisťovňa platí nie len krytie rizík (tak ako je to v poistení rizikovom), ale aj sporiacu zložku. Samostatne nastavené sporenie si totiž človek, závislý na štátnom invalidnom dôchodku, väčšinou ďalej nemôže dovoliť.

Investičné poistenia niektorých poisťovní (napr. Axa, NN, Generali…), ponúkajú rôzne koncipované investičné vernostné bonusy. V zásade sú to čiastky pravidelne pripisované k hodnote poistenia, ktoré sa rokmi šplhajú do nezanedbateľných súm v štvorciferných výškach.

 

Z extrému do extrému

Ako sme si povedali na začiatku, niektorí poradcovia uzatvárajú investičné poistenie čisto na sporenie, iní sa zasa naučili tento typ produktu celkom odmietať a klientom ponúkajú za každých okolností rizikové poistenie v kombinácii so sporiacou schémou. Ani druhá možnosť však nemusí byť za každých okolností výhodnejšia a audit takto nastavených produktov často odhaľuje ešte jeden nedostatok.

Keď sa bavíme o transparentnosti, na ktorú sa niektoré z článkov spomínaných v úvode často odvolávajú, treba určite spomenúť jednu vec. Vstupný poplatok sporiacej schémy sa dá zaplatiť celý pri začiatku sporenia, k čomu sa poradcovia klientov väčšinou snažia viesť. Pre klienta je to výhodnejšie, pretože suma jednorázového poplatku býva niekedy nižšia a celá čiastka pravidelného vkladu sa hneď od začiatku investuje.

Je tam však aj výhoda pre poradcu, a to nulové riziko storna. Pri uzatvorení investičného poistenia je totiž poradca povinný, ak by klient v období prvých dvoch rokov produkt rušil, vracať adekvátnu časť provízie poisťovni. Ak však klient v sporiacej schéme zaplatí vstupný poplatok jednorázovo, nič také nehrozí.

A práve tento poplatok býva často vysoký, pretože produkty sú nastavené na zbytočne dlhé obdobie, čo sa pri výpočte poplatku prirodzene zohľadňuje. Poradcovi je však jedno, či klient cieľovú sumu v budúcnosti dosporí alebo nie, keďže o províziu tak či tak nepríde.

Ak berieme do úvahy argument o krátkej životnosti „investičiek“, ktorý je proti nim často používaný, v tomto prípade na to teda hľadieť nemusíme?

 

Individuálny prístup

Ako to často býva, aj v tomto prípade asi bude platiť, že žiadne riešenie nie je v každom prípade a pre všetkých najlepšie. Na mieste bude teda skôr osobitné posúdenie situácie a potrieb každého klienta a poctivé porovnanie výhodnosti a nevýhodnosti viacerých možností riešenia.

Sú aj klienti, ktorým sa „rizikovka“ so sporiacou schémou hodí najviac. V opačnom prípade ale miesto sporenia cez poistku vyjde výhodnejšie nastaviť investičné poistenie na minimum a zvyšnú sumu radšej investovať cez niektorú správcovskú spoločnosť.

Pokúšať sa zjednodušovať si prácu, generalizovať a stavať jeden typ riešenia pred ostatné za každých okolností, je podľa môjho názoru nie len nezodpovedné, ale aj neprofesionálne.

 

Autor: Mgr. Richard Zamec, PhD.

Životné poistenie je drahé

Ak máme objektívne posúdiť, či je toto vyhlásenie pravdivé, je na mieste zadefinovať si slovo drahé.

Keď sa niečo týmto slovom označí, vyjadruje to domnienku, že to stojí neúmerne veľa peňazí. Ale je to skutočne tak?

Pozrime sa na to, čo má životné poistenie obsahovať, koľko stojí a čo zabezpečuje.Tento produkt má dopĺňať nedostatky prvého piliera – sociálnych dávok.  Jeho cieľom je zabezpečiť náš príjem v prípade, že ho na základe nepriaznivého zdravotného stavu (úrazu alebo choroby)nebudeme schopní zarobiť.

Ľudovo povedané, ak sa nám niečo stane, náš príjem zabezpečí naše životné poistenie.

Životné poistenie by malo obsahovať:

Sumu, ktorá bude vyplatená v prípade, že zomrieme  (áno, keďže sme smrteľní, musíme myslieť aj na takéto situácie. Najmä v prípade, že máme deti, dlhy, ktoré môže niekto zdediť, alebo ak je na našom príjme závislí ešte niekto iný).

Poistnú sumu na smrť si v niektorých poisťovniach môžem dokonca nastaviť na iný počet rokov, ako celé poistenie a tak ušetriť na mesačnom poistnom.

Cena za toto pripoistenie závisí od nášho veku (čím sme starší, je drahšia, pretože aj pravdepodobnosť, že si po nás smrť príde sa zvyšuje).

Sumu, ktorá nám zabezpečí dlhodobý výpadok príjmu v prípade úrazu. Tu si treba zvoliť pripoistenie trvalých následkov úrazu a nastaviť si minimálne 5 rokov svojho príjmu. Pri vážnejších úrazoch (autonehoda, pád z výšky) sa poškodí viacero častí tela a liečba môže trvať aj roky.

Sumu, ktorá nám zabezpečí dlhodobý výpadok príjmu v prípade vážnej, takzvanej kritickej choroby. V tomto pripoistení sa suma vypláca jednorazovo a nie je závislá od invalidity, ale od diagnózy. Mala by Vám zabezpečiť aspoň dva roky príjmu, nakoľko v prvom roku je človek odkázaný na nemocenskú dávku a v druhom prebieha posudzovanie invalidity, kedy sa dávky nevyplácajú.

Cena je opäť závislá od nášho veku. Čím sme mladší, tým je toto pripoistenie lacnejšie.

Sumu, ktorá nám zabezpečí príjem v prípade, že by sme sa stali invalidnými.

Ale aj sumu v prípade, že máme úraz alebo chorobu, ktoré nie sú chvalabohu trvalé, ale ich liečba potrvá niekoľko týždňov, či mesiacov. A toto spĺňa pripoistenie PN-ky alebo doby liečenia úrazu. Nastavenie opäť závisí od špecifickej potreby klienta.

 

Uveďme si krátky príklad.

Pri tridsaťročnom človeku s priemerným prijmom (700€ netto) a jedným dieťaťom,  by poistka mohla vyzerať nasledovne: Krytie smrti 20 000€, trvalé následky (s progresiou) 30 000€, kritické choroby 12 000€, invalidita 12 000€, denná dávka pri PN alebo dobe liečenia úrazu 15€, oslobodenie od platenia. Mesačná platba pri takomto krytí sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje od 40 do 90 €.

Príklad je samozrejme iba orientačný. Každý človek je totiž individuálny a individuálny je aj jeho príjem, výdavky, rodinný stav, záväzky, rezervy, celková situácia. A každý človek teda potrebuje individuálny prístup, ktorý mu profesionál a odborník poskytne. Preto určite odporúčame prekonzultovanie svojho životného poistenia, aby skutočne pokrývalo to, čo má.

Vráťme sa však k cene. Myslíme si, že tá je primeraná. Životné poistenie je férový produkt, ktorý sa skladá z podstatných a konkrétnych pripoistení (pokiaľ zmluvu nastavoval profesionál) a klient presne vie ich cenu. Teda vie koľko platí konkrétne za každé pripoistenie. Súčasťou návrhu životného poistenia sú všeobecné poistné podmienky, ktoré obsahujú aj poplatkovú štruktúru spojenú s produktom.

Ak chceme, aby sme z poistenia mali návratnosť, potrebujeme poistku, ktorá nám v produkte umožní aj sporiť alebo investovať.

Predstavte si, že sa stane hociktorá zo spomínaných situácii. Dokážete dlhodobo žiť s priemerných sociálnych dávok?

Tu je ich prehľad:

Tabuľa poberateľov sociálnych dávok k 31.8.2016

aha

Ak chcete nedostatky tohto povinného sociálneho piliera doplniť, najlacnejšou možnosťou je práve platiť si životné poistenie.

Do  prvého piliera odvediete 1/3 zo svojho príjmu a váš príjem v nepriaznivých situáciách to vôbec nezabezpečí.Vďaka životnému poisteniu sa skutočne spoliehate na seba.

Aké máme iné možnosti zabezpečiť si príjem, ak si teda životné poistenie neplatíme?

  1. Tvorím si rezervu sporením (toto je najväčší omyl, ktorý bohužiaľ dnes koluje internetom). Keď sa na to pozrieme logicky. Koľko si mesačne dokážete odložiť? Prirátajme úrok a povedzme si otvorene, že sa táto suma bude pohybovať v stovkách možno dvoch tisíckach ročne. Dôležité je aj to, kedy sporiaci produkt umožňuje výber peňazí z účtu a či je takýto výber bez pokuty (či nie je sporenie viazané na určitý čas).
  1. Mám vytvorený pasívny príjem (napr. vlastním nehnuteľnosť, ktorú prenajímam, alebo podnikám a  som si istý/á, že firma bude 100% fungovať aj bez mojej prítomnosti a naďalej mi bude chodiť príjem).

 

Pokiaľ ide o sporiacu schému, je viazaná na určitý čas a vyžaduje si dlhodobé investovanie, aby podielové fondy dokázali zarobiť. Teda určite Vám nedokáže zabezpečiť príjem na najbližší rok, dva či nedajbože dlhšie obdobie v prípade úrazu alebo choroby.

Keby sa z nej aj vyberať dalo. Koľko by ste mali nasporené? Sumy, o ktorých sme hovorili v príklade hore sa pohybujú v tisícoch, nie v stovkách.

Zabezpečiť Vám príjem na vyššie spomínané obdobie nedokáže ani stavebné sporenie, ani termínovaný účet či rezerva na bežnom účte. Opäť si odpovedzte na otázku, o akej sume by sme sa pri týchto produktoch rozprávali?

Spomenúť treba ešte jednu dôležitú vec. Ak sa človeku niečo stane a nemá životné poistenie, tak sa pre neho sporenie stáva záťažou, ktorej sa pri čerpaní sociálnych dávok vzdá ako prvej. To vidíme v praxi. Ak ľudia nemajú peniaze, nesporia.

Navyše, ak mám životné poistenie so sporením a nastavené pripoistenie oslobodenie od platenia pre prípad invalidity, sporenie za mňa platí poisťovňa a ja som oslobodený od celkového platenia mesačnej platby. Takúto možnosť iné typy sporení nemajú (aj keď primárnym cieľom životného poistenia nie je sporiť. Sporenie je v poistke na to, aby nám vytvorilo návratnosť vložených prostriedkov, ak sa nám nič nestane a poistka skončí – aby sme pri jej konci dostali z tohto produktu to, čo sme do nej zaplatili. Tomuto sa však budeme venovať v samostatnom článku).

Keď sa pozrieme na životné poistenie, ktoré si nastavíme na výšku svojho príjmu a zvolíme si pripoistenia, ktoré nás v prípade vymenovaných dávok zabezpečia, príde nám skôr drahé životné poistenie nemať.

Na záver opakujeme, je to férový produkt. Vieme, akú sumu si platíme mesačne, čo za tú sumu môžeme očakávať a ktoré situácie nám zabezpečí.

 

Autori: Veronika Zarambukas a Richard Zamec

Poisťovne klamú a neplnia – je to zlodejina!

Medzi ľuďmi často prevláda názor, že všetky poisťovne klamú a neplnia. Veď hádam každý má v okolí niekoho, komu poisťovňa neplnila poistné plnenie, hoci si platil poistku. Z toho logicky vychádza, že keď má človek platiť, vedia sa poisťovne pripomenúť a keď ide o plnenie, vykrútia sa z neho. Read more

Ja životné poistenie nepotrebujem!

Toto vyhlásenie prichádza buď od človeka, ktorý o životnom poistení nevie nič, alebo nevie nič o situáciách, ktoré sa v živote bežne stávajú.

Je to veľký omyl! Každý v produktívnom veku potrebuje životné poistenie. Read more