Nebuď pštros! Aj ty strkáš hlavu do piesku?

Mnoho ľudí sa pri počutí slovného spojenia „životné poistenie“ zmenia na pštrosa alebo ježka. Buď pred ním schovajú hlavu do piesku, alebo ostanú celí zježení.
Čudujem sa tomu? Nie. Dokonca oba postoje chápem.
Je tu ale jeden fakt. Životné poistenie je skvelý produkt, kde za pomerne nízku cenu zabezpečíte to, aby ste neboli odkázaný na štát – sociálne dávky. Alebo na rodinu, ktorej sa stane invalid časom záťažou. Samozrejme v prípade, keď nemá peniaze.
Poistenie sa tu stáva skutočným priateľom a podáva pomocnú ruku v situáciách, kedy ju potrebujeme. Sme krehkí a zraniteľní. A keď sa niečo stane, zabezpečí nás, aj keď o ňom teraz nechceme ani počuť.
Ono v podstate nikomu nič neurobilo, aby sme ho takto zle vnímali. To zavinili ľudia. Ľudská chamtivosť a márnivosť spôsobila, že predaj tohto produktu sa robil za účelom zisku, nie pomoci v ťažkých situáciách.
Ako to viem? Pretože som videla, že sa nastavovalo šablónovito (nie podľa skutočných potrieb klienta). Predávalo sa každému rovnako a chýbali v ňom nevyhnutné pripoistenia. Dôležitá bola len mesačná platba. Úžitok z produktu šiel na druhé miesto a tak nejaké nastavenie nezohrávalo rolu.
Najhorší scenár bol predaj tohto produktu ako čisté sporenie. Toto sa však dialo ako na bežiacom páse, a tak niet divu, že z produktu zostali ľudia sklamaní. Pri poplatkoch, ktoré v sebe má, nebolo efektívne nasporenie si proste možné. Sporenie malo vždy mať význam len z pohľadu návratnosti peňazí vložených do krytia rizík. Aby som na konci poistenia dostal aspoň niečo. Nie ako čistá investícia.
Všetko zlé teda spôsobilo nesprávne prezentovanie a nastavovanie poistenia.
Chcem Vám preto ukázať skutočné dôvody pre ktoré tento produkt mať. Prečo sa s ním spriateliť. A prečo ho mať prostredníctvom našej spoločnosti – Libertas group.
Presvedčte sa na našej stránke www.libertasgroup.sk a dohodnite si stretnutie.

Keď je invalidita OK, nie K.O.

Keď robím audit a kontrolujem zmluvy životného poistenia, ktoré majú klienti nastavené, vidím dookola stále sa opakujúcu tú istú chybu. V poistkách skoro vždy chýba PRIPOISTENIE INVALIDITY.

Finanční poradcovia nastavujú v zmluvách pripoistenie trvalých následkov úrazu a kritických ochorení. Predsa, stať sa Vám môže buď úraz, alebo choroba. Lenže…

Pozor! Pripoistenie kritických chorôb je veľmi obmedzené pripoistenie. Každá poisťovňa má presne vymedzený balík chorôb a podmienky, za akých bude poskytovať pri týchto chorobách plnenie. Takže sa jedná o limitujúci balík diagnóz a človeku sa ich reálne môže stať omnoho viac.

Čo v balíkoch chýba?

Napríklad cukrovka – zopár poisťovní ju kryje, ale veľmi obmedzene. Ďalej psychické choroby (áno, opäť sú poisťovne ktoré ich majú, ale zasa redukované zväčša na 2 konkrétne diagnózy), choroby chrbtice, kĺbov, svalov, ktoré často vedú k invalidite a neschopnosti pracovať.

A pre toto je dôležité poistiť si SAMOTNÚ INVALIDITU! Dnes je možností, ako si nastaviť túto dávku naozaj veľa, v rôznych balíkoch a dá sa nastaviť už od 40% invalidity.

Na Slovensku je 236 141  invalidných dôchodcov k 31.05.2019. Tí, nad 70% invalidity majú priemerný  invalidný dôchodok vo výške 378,62€. Tí, ktorým bola priznaná invalidita nižšia, majú priemerný invalidný dôchodok 209,33€.

Invalidita sa v Sociálnej poisťovni posudzuje až po ukončení PN-ky a zo zákona má Sociálna poisťovňa na to až 12 mesiacov. Kým je ale človek posudzovaný, nedostáva žiadnu rentu. PN-ka mu skončila a invalidita ešte nebola priznaná. Aby ju uznali, musí invalidita presahovať 40% oproti zdravému človeku a posudzovaný musí mať dostatočný počet odpracovaných rokov. Akonáhle je uznaný invalidom, dávka je vyplatená aj spätne za obdobie, kedy trvalo posudzovanie.

Otázkou zostáva – koľkí z tých invalidov mysleli na to, že sa nimi stanú. A koľko z nich na to bolo pripravených? Na prvý pohľad hlúpa otázka, a však v skutočnosti veľmi aktuálna.

Napriek tomu, že máme situácie, ktoré sa bežne stávajú a môžeme ich poznať dokonca aj v našom blízkom či vzdialenejšom okolí, nenapadne nás si túto situáciu zabezpečiť. A pritom je to tak jednoduché. V porovnaní s tým, aké problémy môže nedostatok príjmu v kombinácii so zlým zdravotným stavom narobiť je prevencia lacná záležitosť.

Radi Vám v tomto poradíme.

www.libertasgroup.sk

Ešte stále dávaš 4,75% štátu zbytočne?

Prečo je sporenie do druhého piliera téma, ktorá by mala zaujímať predovšetkým mladých ľudí? Čakať sa nevyplatí, založiť si ho môžte len do 35 rokov. Druhý pilier neslúži len na dôchodok. Často je spomenutý len v súvislosti s ním a niet divu, že v podvedomí ho máme zafixovaný ako niečo, čo je veľmi ďaleko a netýka sa nás. Nás – mladých táto téma nezaujíma, pretože dôchodok momentálne nie je našou prioritou. Je to nuda, nikomu sa nechce čítať o druhom pilieri dookola  to isté.

Chcem Vám preto ukázať DSS v inom šate.

Žijeme teraz a tu. Študujeme, pracujeme, budujeme kariéru, vytvárame si domov a zakladáme si rodinu. Toto všetko nás stojí peniaze. Je pochopiteľné, že človek, ktorý skončí školu si pri budovaní svojho života pomáha rôznymi úvermi. Nie je tajomstvom, že ak chce človek v dnešnej dobe bývať vo svojom, musí si pomôcť hypotékou. Podnájom je skôr krátkodobé riešenie, nakoľko ich cena je porovnateľná so splátkou hypotéky.

Pomocou hypotéky riešime bývanie, pomocou leasingu auto, pomocou študentskej pôžičky štúdium…

Takto si tvoríme dlh, ktorý sa snažíme postupne s každou výplatou zmierniť. O tom, ako nám zdravotné problémy môžu spôsobiť stratu príjmu, budeme ešte písať v inom článku. Tu chceme poukázať na to, že sme smrteľní a dôchodku sa už nemusíme dožiť. Jednoducho odídeme skôr, ako by sme predpokladali. To sa stáva. Smrť mladého človeka nie je téma o ktorej sa hovorí ľahko, no v niektorých prípadoch je to nevyhnutné.

Druhý pilier predstavuje rezervu aj pre ľudí v produktívnom veku. Keďže je dediteľný, môže po nečakanej smrti človeka pred dôchodkom slúžiť napríklad na pohrebné náklady alebo na splatenie aspoň časti záväzkov, ktoré počas života vznikli. Nakoľko peniaze do druhého piliera idú z povinných odvodov, nemusíme si platiť na túto rezervu NIČ Z VLASTNÉHO VRECKA. Buď teda využijeme možnosť sporiť si na vlastný účet v druhom pilieri, alebo celá výška povinných odvodov prepadne Sociálnej poisťovni.

Druhý pilier nie je pre nás len riešením situácie, ktorá nastane až na dôchodku. Každý mesiac nám ide z povinných odvodov 4,75% na osobný dôchodkový účet do druhého piliera. Výška, ktorá odchádza na náš osobný účet sa bude až do roku 2024 každým rokom zvyšovať o 0,25%, až pokým sa táto výška nezastaví na 6%.  Tieto peniaze sa nám  zhodnocujú, podľa nami vybranej investičnej stratégie, aby nám na dôchodok vytvorili rezervu. Zvyšné peniaze, ktoré odvádzame do Sociálnej poisťovne sa rozdeľujú medzi súčasných dôchodcov.

Ak vieme, aké možnosti nám druhý pilier ponúka, vieme sa pripraviť na neočakávane  situácie v budúcnosti. Je dôležité vedieť čítať vo svojom výpise, ale rovnako aj to, ako máme druhý pilier nastavený. My Vám radi pomôžeme, aby ste sa vyznali vo svojom druhom pilieri a spoločne skontrolujeme aj to, či ho máte správne nastavený. Ak ho ešte nemáte, pomôžeme Vám ho založiť. Podmienkou pre vstup do II piliera je vek nižší ako 35 rokov.